Vestens esoteriske tradisjon

Det er lite kjent at vestlige religioner og kunnskapstradisjoner, som gresk filosofi, jødedom og kristendom, har en esoterisk kjerne. Selv om det finnes nok av dokumentasjon på dette, blir kunnskapen oversett og tiet ihjel av forskere og historikere. For to tusen år siden var esoteriske tradisjoner en kjent sak og selvfølgelig del av det religiøse livet. Det fantes da en rekke mysteriekulter og esoteriske skoler i kulturene rundt Middelhavet. I disse skolene ble deltakerne undervist i den hemmelige læren. Noen av de mest kjente var de Egypts innvielsesskoler og Eleusis-mysteriene utenfor Athen. Platon skriver om disse: "Det viktigste formålet med Mysteriene... er å lede oss tilbake til prins

© 2014 Visdomsskolen – Astrologi, horoskoper og kabbalah