Vitenskap og Vestens esoteriske tradisjon

Vestens visdomstradisjon har sitt opphav i Det gamle Egypt, pyramidenes og sfinksens hjemland. I Bibelen kan vi lese at Moses ble oppfostret som Faraos sønn og fikk opplæring av det egyptiske presteskapet før han utvandret og etablerte jødedommen. Kabbalah, jødedommens hemmelige lære, sier derfor at tradisjonen deres stammer fra Egypt. Det samme gjør alkymi. Selve ordet alkymi har sin opprinnelse i det gamle navnet for Egypt – Km.t’ De greske filosofene hentet inspirasjon fra Egypt og kalte egypternes hemmelige lære om den fysiske verden for Chmeia, som betyr «fra Egypt». Araberne overtok det greske ordet, slik at det ble al-kīmīā (الكيمياء) på arabisk. Derfra fant ordet veien inn i latin o

Astrologi og psykologi

«Når jeg har problemer med å stille en psykologisk diagnose, pleier jeg å sette opp et horoskop for å få innspill fra en helt annen synsvinkel. Jeg må innrømme at de astrologiske dataene ofte har brakt klarhet i ting som jeg ellers ikke ville forstått». Dette skriver psykiateren og filosofen Carl Gustav Jung i et privat brev til hindu-astrolog og professor B.V. Raman i 1947. Jung frembrakte ny og banebrytende innsikt om menneskesinnet og blir regnet som en av 1900-tallets mest innflytelsesrike personligheter. Han lærte seg astrologi mens han fortsatt samarbeidet med Sigmund Freud, psykoanalysens far. Gjennom mange tiår helbredet Jung en lang rekke mennesker for psykiske lidelser og problemer

Den hemmelige lære fra Det gamle Egypt

I september utga Visdomsskolen den esoteriske klassikeren "Kybalion", som ble publisert første gang i USA i 1912. Kybalion beskriver og forklarer syv viktige prinsipper i esoterisk filosofi. I den norske versjonen av Kybalion er det inkludert et etterord som tar for seg Kybalions innhold i historisk perspektiv. Her påvises det at alle de syv prinsippene i Kybalion er å finne i "De hermetiske skrifter", som ble nedtegnet i Egypt for 2000 år siden. De hermetiske skriftene er «bare» 2000 år gamle, men inneholder egyptisk mysterielære fra de eldste tider. Tolkningen av inskripsjoner på pyramidevegger viser klare paralleller mellom de gamle egypternes religion og de hermetiske skrifter, selv om s

© 2014 Visdomsskolen – Astrologi, horoskoper og kabbalah