Kontakt med den åndelige verden

Karl von Eckartshausen var en mystiker, filosof og alkymist som levde fra 1752 til 1803. Visdomsskolen utga i 2016 hans mest kjente bok «Skyen foran Helligdommen». Nedenfor er noen sitater fra Eckartshausen: "Mennesket består av kropp og sjel. Med kroppen er vi tilknyttet den kroppslige verden, og med sjelen den åndelige verden." "Ut fra dette kan skapninger som tilhører et høyere nivå i hierarkiet stå i forbindelse med skapninger på et lavere nivå. På samme vis kan skapninger på et lavere nivå stå i forbindelse med skapninger på et høyere nivå. Når menneskene står i forbindelse med skapninger på et høyere nivå i hierarkiet, har de omgang med den åndelige verden. Hvis det nå er mulig at høye

© 2014 Visdomsskolen – Astrologi, horoskoper og kabbalah