Jakten på De vises Sten

I flere tusen år har «Stenen», «De vises Sten» eller «Filosofenes Sten» vært et sentralt symbol i den esoteriske tradisjonen. Stenen står for menneskets søken etter udødelighet og livets mening. Her ser du en illustrasjon fra det alkymistiske verket «Splendor Solis», utgitt i London på 1500-tallet. Den to-hodete personen holder De vises Sten i sin venstre hånd. Symbolikken blir nærmere forklart til slutt i artikkelen. Isaac Newton og De vises Sten Newton var ikke bare fysiker og matematiker. Ifølge ham selv var matematikk noe han drev på med i fritiden, mens hovedinteressen var alkymi og annen esoterikk. I sine alkymistiske arbeidsnotater skrev Newton dette om stenen: «Edward Generosus tal

Jakten på De vises Sten – del 2

I del 1 så vi at Stenen representerer Det høyere Selv og menneskets åndelige Opplysning. Gjennom årtusener og i mange forskjellige kulturer har Stenen vært et sentralt symbol. Særlig innen alkymi finner vi mange beskrivelser og illustrasjoner av De vises Sten. Her ser du en illustrasjon fra det alkymistiske verket «Splendor Solis», der De vises Sten blir beskrevet som en indre Sol. Den stiger opp over landskapet og opplyser alt. Det skjer etter at Stenen har blitt klekket ut av egget, jfr. den andre illustrasjonen fra «Splendor Solis» som ble presentert i artikkelens del 1. Erfaringen av den indre Sol er bakgrunnen for tittelen "Splendor Solis", som betyr Strålende Sol. Det er også grunnen t

© 2014 Visdomsskolen – Astrologi, horoskoper og kabbalah