top of page
Search

Kundalini i Bibelen

Updated: Mar 15, 2020


Kundalini betyr «sammenrullet», og symbolet for kundalini-energien er en sammenrullet slange. Ifølge Indias tantriske tradisjon ligger denne energien latent og pakket inn eller sammenrullet i det nederste chakra, lokalisert mellom halebenet og kjønnsorganet.

Kundalini kan aktiveres på flere måter, blant annet ved hjelp av spesielle yoga-teknikker. Etter aktiveringen søker energien å stige opp gjennom kroppen. På sin vei opp fjerner den blokkeringer, justerer ubalanser og renser kanalene i kroppens energisystem. Når kundalini stiger helt opp og etablerer seg permanent i hodet, vil man motta den spirituelle Opplysningen. Det kalles «nirvikalpa samadhi» på sanskrit. Man er da fri fra karmas hjul og trenger ikke inkarnere flere ganger i den fysiske verden.

Kundalini er en universell energi og finnes i alle mennesker, uansett religion og kulturell tilhørighet. Vi kan se på kundalinis oppvåkning og renselse av menneskets indre som en energimessig parallell til vår psykologiske og åndelige utvikling. Ved å jobbe direkte med denne energien, kan vi øke tempoet i den spirituelle utviklingsprosessen.

Slangesymbolikk i Bibelen

Slange er et arketypisk symbol på livsenergien og finnes i mange religioner og myter. Også Bibelen har hentydninger til slange-energien, men siden det er en esoterisk lære blir det ikke åpent lagt frem. Første møte med slangen er i skapelsesberetningen. Slangen, som symbol på den kosmiske livsenergien, fører menneskene ut av «Edens hage» og ned til inkarnasjon i den fysiske, materielle verden. Dette er det såkalte "syndefallet".

Etter den jordiske tilværelsen skal turen gå opp og tilbake igjen, til det guddommelige rike som mennesket en gang vandret ut fra. Også på tilbakereisen er det slangen som skal lede menneskene. I 1. Mos. Kap. 3.15 står det at slangen skal gå etter menneskets hæl, mens mennesket skal gå etter slangens hode.

Det hebraiske ordet שׁוּף (shuf) som her har blitt oversatt med «å gå etter» har i norske bibeloversettelser blitt oversatt med «å ramme» og «å knuse». שׁוּף (shuf) kan bety å ønske, begjære, gripe etter, angripe, ramme, eller søke etter noe. Det esoteriske innholdet er at slangen skal gjennomstrømme hele mennesket, fra hæl til hode.

Jakob og slangekraften

Vi finner en annen hentydning til kundalini i 1. Mos. Kap. 32. Nedenfor er et sitat fra den norske bibel-oversettelsen:

«Jakob var alene tilbake. Og en mann kjempet med ham helt til det grydde av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og han sa: «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob svarte: «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» «Hva heter du?» spurte mannen. «Jakob», svarte han. Da sa mannen: «Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Da ba Jakob: «Si meg navnet ditt!» Han svarte: «Hvorfor spør du om navnet mitt?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel. «For jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet.»

"Jakob kjemper med engelen", maleri av Rembrandt (1659).

La oss stoppe litt opp her og kikke nærmere på denne bibelteksten. Hver historie i Det gamle og Det nye testamente har nemlig flere lag med mening. Historiene kan tolkes bokstavelig, psykologisk, etisk, og i tillegg har de gjerne flere nivåer med esoterisk innhold.

Det fortelles altså at Jakob skuet Gud, ansikt til ansikt. Han ble velsignet og fikk navnet Israel, og denne velsignelsen gjorde at han senere ble stamfar til de tre verdensreligionene jødedom, kristendom og islam. Men hvorfor vektlegge anatomiske detaljer i fortellingen, som at han fikk hoften ut av ledd? Her beskrives et vendepunkt i menneskehetens historie, og så legger forfatteren ut om Jakobs hofteplager? Den esoteriske betydningen blir klar når vi vet at ordet som har blitt oversatt med hofte er det hebraiske יָרֵךְ (yarek). Dette ordet blir også brukt som en eufemisme eller omskrivning for kjønnsorganet. Og å gå ut av ledd, vil si å løsne.

I hofteområdet, ved kjønnsorganet, er det altså noe som løsner hos Jakob. Like etterpå blir han velsignet og ser Gud ansikt til ansikt. Dette kan man sammenligne med yoga-tradisjonens beskrivelse av kundalini. Den skal løsne fra sitt oppholdssted i hofteområdet og bringe menneskets bevissthet opp til «nirvikalpa samadhi», der man ser Gud (Brahman) ansikt til ansikt. Hinduistene sier det slik: «Tat Tvam Asi», som betyr «Du er Det». Med dette menes at man i «nirvikalpa samadhi» ser seg selv som identisk med den opprinnelige Væren og Essensen av alle ting.

Moses og slangen

Slanger spiller en sentral rolle også i flere av fortellingene om Moses. Evnen til å forvandle staven sin til en slange er selve tegnet på at Moses har blitt velsignet av Gud (Dette står i 2. Mos. Kap. 4; her viser staven til menneskets ryggsøyle, som går fra halebenet og opp til hodet).

Dessuten helbreder Moses folket ved å sette en slange opp på en stang: «Lag deg en ildslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.» (4. Mos. Kap. 21). Også her er stangen et symbol på ryggsøylen.

«Moses Erecting the Brazen Serpent». Maleri av William Blake fra omkring 1802. Vi ser at folkene rundt Moses har problemer med å sublimere slangekraften.

Kristus og slangen

Det blir referert til historien om Moses og slangen i Det nye testamente: «Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp» (Joh. Kap. 3.14). Det esoteriske innholdet i dette utsagnet er at vi mottar Kristus-bevissthet (Menneskesønnen i vårt indre) ved «å løfte opp slangen», altså kundalini.

Høsten 2016 utgir Visdomsskolen boken «Skyen foran Helligdommen», og her blir kundalini-prosessen nærmere beskrevet. I boken blir det gitt flere eksempler på koblingen mellom Kristus og kundalini i Bibelen.

«Michael Foretells the Crucifixion», maleri av William Blake. Vi ser at Kristus fremstilles som en videreutvikling av slangen. Han står oppå slangen og nærmest vokser ut fra den.

691 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page