top of page
Search

Den hemmelige lære fra Det gamle Egypt

Updated: Mar 12, 2020


I september utga Visdomsskolen den esoteriske klassikeren "Kybalion", som ble publisert første gang i USA i 1912. Kybalion beskriver og forklarer syv viktige prinsipper i esoterisk filosofi. I den norske versjonen av Kybalion er det inkludert et etterord som tar for seg Kybalions innhold i historisk perspektiv. Her påvises det at alle de syv prinsippene i Kybalion er å finne i "De hermetiske skrifter", som ble nedtegnet i Egypt for 2000 år siden.

De hermetiske skriftene er «bare» 2000 år gamle, men inneholder egyptisk mysterielære fra de eldste tider. Tolkningen av inskripsjoner på pyramidevegger viser klare paralleller mellom de gamle egypternes religion og de hermetiske skrifter, selv om språket selvsagt er annerledes. De gamle egypterne formidlet læren ved hjelp av bilder og symboler, mens forfatterne av de hermetiske skrifter brukte filosofi og logikk.

Nedenfor er de syv prinsippene listet opp:

1 Prinsippet om bevissthet

Alt er bevissthet, universet er ånd.

2 Prinsippet om samsvar

Som foroven, så også forneden.

Makrokosmos gjenspeiles i Mikrokosmos.

3 Prinsippet om vibrasjon

Ingenting hviler; alt beveger seg; alt vibrerer.

4 Prinsippet om polaritet

Alt er dualt, alt har polaritet.

5 Prinsippet om rytme

Alle ting stiger og faller; alt beveger seg i sykluser; rytme danner grunnlaget for alt det skapte.

6 Prinsippet om årsak og virkning

Hver årsak har sin virkning, og hver virkning har sin årsak; alt skjer ifølge Loven; som du sår, skal du høste.

7 Prinsippet om de to kjønn

Alt og alle har sine maskuline og feminine sider; den dynamiske kraften i det maskuline, balanseres av det feminine som omslutter og opprettholder alle ting.

Vil du lese mer om de syv prinsippene, kan du gå til artikkelen «Den hemmelige lære». Den ble publisert i magasinet «Harmoni», oktober 2016.

Her kan du lese mer om boken «Kybalion»

Den greske guden Hermes. Statue i Vatikan-museet, Roma. Den hermetiske lære er oppkalt etter de gamle grekernes guddom for visdom og kunnskap.

676 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page