top of page

Solarhoroskopet beskriver viktige innflytelser og tendenser for den kommende 12-måneders perioden, med start på fødselsdagen. Det er basert på en tradisjonell astrologisk teknikk som tar utgangspunkt i planetenes posisjoner på fødselsdagen din. Dette «fødselsdagsbildet» av stjernehimmelen sier mye om hva du kan vente deg i de 12 månedene som ligger foran deg, frem til neste fødselsdag. Solarhoroskopet beskriver situasjoner, utfordringer og muligheter som dukker opp, og hvilke livsområder som blir berørt.

Et Solarhoroskop gir utfyllende informasjon til Årshoroskopet. Sistnevnte er det viktigste astrologiske redskapet for å få oversikt over fremtidige trender, mens Solarhoroskopet kan gi tilleggsinfo. Mens Årshoroskopet baserer seg på planetenes transitter og tidfester de enkelte innflytelsene gjennom året, beskriver Solarhoroskopet generelle tema i året som helhet. Det er nødvendig med klokkeslett og sted for fødselen for å kunne sette opp et Solarhoroskop.

Tolkningsrapporten er på cirka 20 – 25 sider.

Solarhoroskop

kr190.00Price
    bottom of page