top of page
Kristen mystikk

Tittel: "Skyen foran Helligdommen"

Forfatter: Karl von Eckartshausen

 

Antall sider: 287, innbundet

Utgitt første gang: 1802

Utgitt i Norge: 2016

ISBN: 978-82-92653-02-9

 

Pris: 349 kroner

 

Rabatt til bokhandel: 35% ved bestilling av 1 - 2

bøker, 40% ved 3 eller flere.

 

Boken distribueres av Forlagssentralen og kan bestilles i Mentor.

Skyen foran Helligdommen

Karl von Eckartshausen

 

Oversanselige evner og kontakt med engler er ikke fenomener som

først dukket opp med New Age og dagens nye åndelighet. For over 200 år siden skrev Karl von Eckartshausen om hvordan han selv

kommuniserer med engler og andre åndevesener. Ifølge Eckartshausen ligger disse evnene latent i alle, og i fremtiden vil stadig flere være i stand til å kommunisere med den åndelige verden.

 

Med Eckartshausens ord: "Men når det nye organet utvikles, da løftes forhenget. Sløret rives til side, og Skyen foran Helligdommen løser seg opp. Det åpner seg plutselig en ny verden, skjell faller fra våre øyne, og vi blir på et øyeblikk ført fra de ytre fenomeners verden til Sannhetens regioner."

 

Karl von Eckartshausen var en tysk filosof og mystiker som levde på siste halvdel av 1700-tallet. Han var kristen, men hans forståelse av kristendommen går langt utover vanlig kirke-kristendom. Eckartshausen mente at alle ekte religioner var gyldige veier til Gud. "Skyen foran Helligdommen" består av seks brev stilet til en utvalgt, liten gruppe lesere. Det var de innviede i Europas hemmelige Ordensselskaper. I brevene forklarer Eckartshausen blant annet fremgangsmåten for å åpne hva han kaller "det indre sanseapparatet".

 

Bokens del 2 bringer utdrag fra Eckartshausens "Avhandling om

Magi", som gir et overblikk over hans livssyn og verdensbilde. I del 2 vil du dessuten finne utfyllende kommentarer til Eckartshausens

tekster. Sammen med de seks brevene vil kommentarene være en

veiviser for søkende mennesker også i vår tid. De inneholder nyttig

informasjon for dem som driver med meditasjon, yoga og andre

åndelige øvelser.

bottom of page