top of page

Værens stjernetegn

Stjernetegnet Væren i horoskopet

 

Astrologisk element:

 

Astrologisk kvalitet:

 

Stjernetegnets hersker 

i horoskopet:

 

Korresponderende hus

i horoskopet:

 

Stjernetegnets fødselssten:

 

Andre stener:

 

 

Korrespondanse i kroppen:

 

Korrespondanse i tarot:

 

Korrespondanse i kabbalah:

 

Ild

 

Kardinalt

 

Mars

 

 

Det første hus

 

 

Blodsten (heliotrop), rubin

 

Pyritt, hematitt, garnet, agat,

jaspis, rød tigerøye

 

Hode og ansikt

 

Keiseren

 

Stien mellom Chokhmah og Tifaret på Livets tre

 

 

Værens stjernetegn i horoskopet

Stikkord for Værens stjernetegn

Gir nye impulser og starter opp aktiviteter. Mot, dristighet, djervhet. Aktiv, energisk, aggressiv og utålmodig. Pioneren, eventyreren. Kilden eller utspringet. Egenrådig, selvhevdende og spontan.

 

Stjernetegnet Væren i horoskopet

En planet i Værens stjernetegn vil oppføre seg kvikkere, mer bestemt og selvhevdende enn vanlig. Dette kan særlig Mars og Solen ha nytte av, men det kan bli et problem for Venus og Månen som ikke er egosentriske av natur. De vil gjerne være litt anspente i Væren, fordi det er en konflikt mellom deres naturlige egenskaper og stjernetegnets egenskaper.

bottom of page