top of page

Ascendant og MC

Ascendanten i horoskopet

Ascendant betyr å stige opp, og Ascendanten i horoskopet viser til det stjernetegnet som steg opp over horisonten i det øyeblikket du ble født. La oss si at du i fødselsøyeblikket skulle ha sett ut mot øst gjennom vinduet i fødestuen. Ascendanten vil da være nøyaktig der jordens horisontlinje befinner seg, sett mot himmelen i bakgrunnen. Det stjernetegnet som står på himmelen bak Ascendant-punktet på horisonten, vil være det tegnet som Ascendanten peker mot.

 

Ved siden av plasseringen til Solen og Månen, er Ascendanten den viktigste faktoren som benyttes i en astrologisk tolkning. Har du for eksempel Ascendanten i stjernetegnet Skorpionen, er dette nesten like viktig som hvor du har Solen. Hvis du har Solen i Krepsen, så «er du Kreps», som man sier. Men du vil i nesten like stor grad være preget av Skorpionens tegn, dersom du skulle ha Ascendanten i det stjernetegnet.

 

Ascendanten sier noe om hvordan vi forholder oss til omgivelsene, og på hvilken måte vi møter verden. Den forteller også hvilket inntrykk vi gjør på andre. Ascendanten preger i stor grad det fysiske utseendet. Du vil se at Ascendanten i et stjernetegn beskrives på nesten samme måte som om du skulle ha Solen i dette stjernetegnet. Forskjellen er at Solen i større grad representerer din indre kjerne og egentlige personlighet, mens Ascendanten beskriver hvordan du forholder deg til omverden og andre mennesker.

 

Ascendanten markerer starten på 1. hus, og du finner den rett ut til venstre på horoskoptegningen. For å regne ut Ascendanten må man vite nøyaktig klokkeslett og sted for fødselen.

 

Ascendant og MC i horoskopet

Melkeveien sett fra en ørken i USA

MC i horoskopet

 

MC eller Medium Coeli, som betyr midt på himmelen, er det punktet som sto høyest på himmelen i fødselsøyeblikket. MC representerer noe du skal utvikle deg mot og viser til kvaliteter som er viktige for deg. Dersom MC i horoskopet for eksempel står i Værens tegn, skal du forsøke å realisere deg selv etter stjernetegnet Værens natur. Det vil si at du skal utvikle handlekraft, mot og evne til initiativ, som er typiske karaktertrekk for Væren. Kanskje vil du søke deg mot et yrke der du får brukt disse egenskapene.

 

MC er å finne i horoskophjulets øverste del. For å regne ut MC må man ha nøyaktig klokkeslett og sted for fødselen.

 

bottom of page