top of page

Stjernetegn fordelt på kvaliteter

De 12 stjernetegnene deles inn i tre kvaliteter: kardinal, fast og bevegelig.

 

De fire kardinale tegn:

Væren, Krepsen, Vekten og Stenbukken

 

De fire faste tegn:

Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmannen

 

De fire bevegelige tegn:

Tvillingene, Jomfruen, Skytten og Fiskene

 

Kardinale tegn: (Væren, Krepsen, Vekten og Stenbukken). Personer med mange planeter i disse tegnene er flinke til å ta initiativ og starte opp med nye ting. Med få planeter i kardinale tegn kan man være for passiv og ha problemer med å komme i gang.

 

Faste tegn: (Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmannen). Personer med en dominans av planeter i faste tegn er som regel utholdende. De er opptatt av å holde stø kurs og liker ikke brå forandringer. Personer med få planeter i faste tegn kan ha vanskelig for å holde fast ved noe, og de lar seg gjerne lett påvirke av andre.

 

Bevegelige tegn: (Tvillingene, Jomfruen, Skytten og Fiskene). Med mange planeter i bevegelige tegn er man stadig på farten og søker hele tiden variasjon. Disse folkene har gjerne et stort behov for å tilegne seg mer kunnskap. Har man få planeter i bevegelige tegn, kan det bety at man «sitter for fast». Det kan være vanskelig å tilpasse seg nye situasjoner.

Horoskopet og de 12 stjernetegn
bottom of page