top of page

Fiskenes stjernetegn

Stjernetegnet Fiskene i horoskopet

 

Astrologisk element:

 

Astrologisk kvalitet:

 

Stjernetegnets hersker

i horoskopet:

 

Korresponderende hus

i horoskopet:

 

Stjernetegnets fødselssten:

 

Andre stener:

 

 

Korrespondanse i kroppen:

 

Korrespondanse i tarot:

 

Korrespondanse i kabbalah:

 

Vann

 

Bevegelig

 

Neptun

 

 

Det tolvte hus

 

 

Ametyst

 

Kalsitt, turkis, kvarts,

månesten, akvamarin, beryll

 

Føtter og lymfesystem

 

Månen

 

Stien mellom Netzach og

Malkhut på Livets tre

 

 

Fiskenes stjernetegn i horoskopet

Stikkord for Fiskenes stjernetegn

Intuitiv og drømmende. Sympatisk, sensitiv, sårbar og medfølende. Har lett for å godta, tilgi og forstå. En tendens til selvoppofring som kan gå over i det selvdestruktive. Idealistisk. Ønsker å hjelpe dem som har problemer og som lider. Behov for å føle enhet med noe større enn seg selv, å utviske grenser og oppløse sperrer og strukturer.   

 

Stjernetegnet Fiskene i horoskopet

Stjernetegnet Fiskene preger planetene med en sensitivitet eller følsomhet som kan slå både positivt og negativt ut. Tradisjonell astrologi sier at den følelsesorienterte Venus står godt i Fiskene, mens den mentale og rasjonelle Merkur ikke føler seg hjemme her. Energiplaneten Mars kan dessuten miste noe av handlekraften. Disse tommelfingerreglene behøver ikke stemme. Planetenes tegnplassering må alltid analyseres helhetlig, der planetens aspekter, husposisjon og resten av horoskopet tas med i vurderingen. Dette gjelder i særlig grad for Fiskene.

 

 

bottom of page