top of page

Tolkning av horoskopet

 

Stjernetegn, planeter, aspekter og hus er de grunnleggende byggesteinene som benyttes i en tolkning. Et datagenerert horoskop som du kan bestille fra Visdomsskolen, vil beskrive de forskjellige byggesteinene eller faktorene. Du vil se at noen beskrivelser stemmer veldig godt på deg, mens andre kanskje ikke er like treffende. To opplysninger kan stå i direkte motstrid til hverandre. Det gjenspeiler det faktum at vi mennesker er kompliserte og til tider motsetningsfylte.

 

En astrolog tar utgangspunkt i de samme faktorene som den datagenererte tolkningen. Så forsøker han å se dem i sammenheng, slik at det gir et helhetlig bilde. Dette bildet kan gjerne være fylt med kontraster. Når to faktorer i horoskopet peker på to motsatte tendenser, kan dette vise til en motsetning eller en indre konflikt hos personen. Man kan for eksempel være sjenert og innadvendt i noen situasjoner, mens man på andre områder og i andre settinger kan være pågående og utadvendt.

 

Astrologens oppgave blir å balansere de forskjellige horoskopfaktorene mot hverandre, og se hvordan dette kan slå ut for den aktuelle personen. I en personlig konsultasjon skjer dette arbeidet i dialog med klienten. Hensikten med en astrologisk konsultasjon er i første rekke at klienten skal få større innsikt i eget liv, slik at han bedre forstår hva som skjer og hva han bør forsøke å oppnå i livet. Dermed vil klienten bli i bedre stand til å ta de rette valgene.

 

Som nevnt finnes det i astrologien en lang rekke faktorer og teknikker som kan være til hjelp i tolkningen. For at en astrologisk analyse skal bli god og meningsfull, er det viktigste at astrologen kan gå i dybden i tolkningen av de grunnleggende byggesteinene i horoskopet, altså stjernetegn, planeter, aspekter, hus, Ascendant og MC. Gjennom praktisk erfaring og studier kan en astrolog utvikle en dybdeforståelse og en intuisjon som gjør at horoskopet nesten blir levende foran øynene på ham.

 

Astrologi er studiet av universelle og kosmiske prinsipper anvendt på mennesket. I tillegg til å lære seg betydningen av de enkelte astrologiske faktorene, vil en astrolog ha utbytte av å studere emner som psykologi, filosofi, og esoteriske visdomstradisjoner som for eksempel kabbalah. For å bli en dyktig astrolog kreves det mer enn å lære seg betydningen av de enkelte planeter, hus, osv. Det kreves menneskeforståelse, psykologisk innsikt, analytisk evne og intuisjon.

 

 

Astrologen tolker et horoskop

Det astrologiske alfabetet  

 

For å gjøre en god astrologisk tolkning må man se horoskopet som en helhet, og ikke bare som en samling av mer eller mindre tilfeldige faktorer. Noen faktorer i horoskopet samarbeider godt og står gunstig til hverandre. Andre kan stå i et motsetningsforhold og skape konflikt. Alt dette må inngå i tolkningen, der man skal forsøke å se hvordan de forskjellige faktorene i horoskopet samhandler med hverandre. 

 

Det er viktig å se etter temaer som gjentas i horoskopet. Et slikt tema vil representere viktige livsoppgaver, talenter eller utfordringer for personen. Det astrologiske alfabetet er et hjelpemiddel for å oppdage temaer i horoskopet. Det gir en oversikt over sammenhengen mellom hus, stjernetegn og planeter. For eksempel sier både stjernetegnet Væren, første hus og planeten Mars noe om å sette i gang med nye aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husene                       

1. hus 

2. hus

3. hus

4. hus

5. hus

6. hus

7. hus

8. hus

9. hus

10. hus

11. hus

12. hus

                                      

                                                                       

Stjernetegn                      

1. Væren

2. Tyren

3. Tvillingene

4. Krepsen

5. Løven

6. Jomfruen

7. Vekten

8. Skorpionen

9. Skytten

10. Stenbukken

11. Vannmannen

12. Fiskene

                                      

                                                                       

Herskerplanet                      

Mars

Venus

Merkur

Måne

Sol

Merkur

Venus

Pluto (Mars)

Jupiter

Saturn

Uranus (Saturn)

Neptun (Jupiter)

                                      

                                                                       

bottom of page