top of page

Horoskopet

Horoskopet er et skjematisk bilde av solsystemet i det øyeblikket du ble født. Ut fra astrologiens lære om at Makrokosmos gjenspeiles i Mikrokosmos, kan solsystemet (Makrokosmos) gi oss viktig informasjon om det enkelte menneske (Mikrokosmos). Læren om Mikrokosmos og Makrokosmos sier at vi alle er som et levende bilde av solsystemet. Fødselshoroskopet er ditt individuelle kosmiske portrett. Det viser hva Kosmos har å si om hvem du er, og hva du kan bli. 

horoskop-hjulet med de 12 stjernetegn

Eksempel på et horoskop

Når du studerer horoskoptegningen, må du forestille deg jordkloden i midten. Den ytterste sirkelen rundt horoskopet er et bånd som omslutter hele solsystemet. Dette båndet kalles Zodiaken eller Dyrekretsen og er inndelt i 12 like store felter, som er de 12 stjernetegn. På illustrasjonen ser du symbolene for hvert stjernetegn. I horoskopet ser du også symbolene for Solen, Månen og planetene inntegnet i himmelrommet som omgir jordkloden. Symbolet for Solen er en sirkel med et punkt i midten, og du finner det i Fiskenes stjernetegn, nede til høyre i horoskopet.

 

Du vil se at det er tegnet inn streker mellom noen av planetene. Dette er såkalte aspekter som planetene har seg imellom. Disse er viktige når man tolker et horoskop. To planeter har et aspekt mellom seg når de står i et bestemt vinkelforhold til hverandre.

 

Dersom en planet er plassert i den øvre halvdelen av fødselshoroskopet ditt, så betyr det at denne planeten sto «oppe på himmelen» da du ble født. Planeter i den nedre halvdelen står under horisonten. Horisontlinjen går dermed tvers gjennom horoskopet. Står Solen i den øvre halvdelen av horoskopet, ble du født mellom soloppgang og solnedgang. Hvis Solen står i den nedre halvdelen, ble du født om natten. I eksemplet ovenfor står Solen nede til høyre. Det betyr at horoskopet gjelder for et tidspunkt på natten.

 

For å vite hvor horisontlinjen sto da du ble født, er det nødvendig å vite nøyaktig klokkeslett og sted for fødselen.

Solsystemet i astrologien

Dette er en illustrasjon av solsystemet vårt slik det «egentlig» ser ut, med Solen i sentrum. Men et horoskop gjelder for et menneske som lever på jordkloden. Dermed blir Jorden plassert i sentrum i astrologien.

bottom of page