top of page

Husene i horoskopet

I tillegg til å være delt inn i 12 stjernetegn, er horoskopet også delt inn i 12 hus. Mens stjernetegnene kan forstås som et bånd rundt hele solsystemet, så er husene inndelingen av rommet som omgir Jorden. Jordkloden bruker ett døgn på å snurre rundt sin egen akse. Hvert enkelt hus vil dermed, sett fra Jorden, bevege seg rundt hele horoskophjulet i løpet av ett døgn og komme tilbake til utgangspunktet.

 

I en astrologisk tolkning tar man hensyn til hvilket hus planetene befinner seg i. Husplasseringen vil blant annet si noe om hvor den kvaliteten eller energien som den enkelte planeten representerer, kommer sterkest til uttrykk. Horoskopets 10. hus sier noe om ditt yrke og aktive rolle i samfunnet. Dersom for eksempel både Solen og Mars står i 10. hus, vil jobb og karriere være viktig for deg.

 

For å kunne bruke husene i en astrologisk tolkning, må man vite nøyaktig klokkeslett og sted for fødselen.

 

Hus, stjernetegn og planeter

 

Det er en systematisk sammenheng mellom de enkelte stjernetegn og husene i horoskopet. Det første hus relaterer til Zodiakens første stjernetegn, som er Væren. Vi ser at Værens stjernetegn og det første hus har mange tema felles. Første hus sier blant annet noe om hvordan du tar initiativ og markerer deg, mens en typisk representant for Værens stjernetegn er vanligvis flink til å markere seg. Han er gjerne aktiv og energisk, eller eventuelt aggressiv og utålmodig.

 

Det andre hus relaterer til Tyren som er det andre stjernetegn, det tredje hus relaterer til Tvillingene som er det tredje stjernetegn, og slik går det videre gjennom hele Zodiaken. Horoskopet nedenfor viser sammenhengen:

 

 

Horoskop med stjernetegn, planeter og hus

Husene kort beskrevet

 

Nedenfor følger noen nøkkelsetninger og stikkord for de 12 husene i horoskopet:

 

1. hus

Hvordan du forholder deg til dine nære omgivelser. Hvordan du tar initiativ og markerer deg. Din naturlige, spontane uttrykksmåte og førsteinntrykket du gir. Det første hus, og da særlig Ascendanten som markerer starten på huset, sier mye om ditt fysiske utseende.

               

2. hus

Dine ressurser, både ting du eier og alt annet du har rundt deg som støtte. Hvordan du forholder deg til eiendeler og eiendom. Behovet for materiell trygghet, og hvordan du opplever din økonomiske situasjon. Det andre huset kan også vise til dine praktiske talenter, og evnen til å skape konkrete, praktiske resultater.

               

3. hus

All slags utveksling av informasjon mellom deg og dine omgivelser. Din måte å formulere deg på gjennom skrift og tale. Hvordan tankene dine arbeider, og hva ditt sinn er opptatt av. Behovet for å lære, og evnen til å tilegne deg informasjon og kunnskap.

               

4. hus

Hjemmet og familien. Foreldrenes betydning. En indre, psykologisk base som du kan handle ut ifra. Ditt behov for å trekke deg tilbake og være i fred. Det fjerde huset kan også si noe om din søken etter røtter, indre fred og harmoni.

               

5. hus

Kreativitet og utfoldelse. Behov for respons. Romantikk, erotikk og evne til kjærlighet. Forholdet til barn, og til underholdning, lek og moro. Det femte huset kan også vise til behovet for oppmerksomhet og for å bli satt pris på.

               

6. hus

Arbeidsforhold. Hvordan du utfører arbeid og plikter. Hverdagslivets rutiner og detaljer. Helse, sunnhet og renselse. Å hjelpe og stå til tjeneste for andre mennesker.

 

7. hus

Forholdet til dine nærmeste. Personlige en-til-en forbindelser som ekteskap eller andre nære forhold. Det kan også være jobbsituasjoner hvor man arbeider tett sammen. Hva du søker gjennom dine nærmeste. Hva slags mennesketyper du tiltrekker deg og er tiltrukket av.

               

8. hus

Evnen til å hengi deg til andre. Hvordan du deler ditt liv og dine eiendeler med andre. Det åttende hus kan, sammen med det femte og syvende hus, si noe om hvordan du uttrykker din seksualitet. Det viser også behovet for emosjonell trygghet. Kan også vise til indre transformasjonsprosesser, altså psykologisk utvikling og vekst.               

              

9. hus

Å oppsøke nye erfaringer, ny kunnskap og lærdom, og evnen til å tilegne seg dette. Ønsket om å utvide horisonten, både på det ytre og indre plan. Lengre reiser og studier. Stimuli du mottar fra fremmede kulturer. Livsfilosofi og forholdet til religion.

               

10. hus

Yrke og sosial status. Mål i livet. Hva du føler at samfunnet forventer av deg, og hva du ønsker å bidra med til samfunnet. Dine ambisjoner og idealer. Hvordan du opptrer som leder.   

               

11. hus

Hva slags venner du tiltrekker deg, og hva de betyr i livet ditt. Hva du kan bidra med i gruppesammenhenger. Hva du opplever eller hva du søker i grupper og organisasjoner. En person med sterk betoning av det ellevte huset vil gjerne engasjere seg mye i organisasjoner, foreninger eller andre grupperinger. 

               

12. hus

Behovet for å trekke deg tilbake. Flukt fra realitetene, og aktiviteter i det skjulte. Det tolvte hus kan vise til hengivelse til et høyere ideal, og et uselvisk ønske om å hjelpe dem som har det vanskelig. Dette er også et område hvor du kan være for naiv og godtroende. Dette huset kan dessuten vise til avhengighet, illusjoner, ensomhet, lidelse og offer.   

 

 

 

Forskjellige hussystemer

 

Opp gjennom historien har det blitt utviklet flere metoder for å regne ut inndelingen av husene i horoskopet. Horisontlinjen i øst markerer starten på første hus, og dette er Ascendanten som du finner på horoskopets venstre side. Horisontlinjen i vest markerer starten på syvende hus. Dette punktet kalles Descendanten, og du finner den på horoskopets høyre side. Alle hussystemer har starten på første og syvende hus til felles, men for inndelingen av de andre husene finnes det forskjellige beregningsmetoder.

 

De mest brukte og kjente hussystemene er Placidus, Koch og Likehus. De to førstnevnte lar MC være starten på det tiende huset, mens IC, som er det motstående punktet, er starten på fjerde hus. De øvrige husene blir deretter fordelt på de mellomliggende sektorene ut fra bestemte utregningsmetoder.

 

Likehussystemet lar derimot alle de tolv husene være like store. Horisontlinjen og Ascendanten markerer starten på første hus. 30 grader lenger bort starter det andre huset, og deretter følger husene på rekke og rad gjennom hele Zodiaken. Dermed vil ikke MC markere starten på det tiende huset, men er i stedet et eget punkt i horoskopet.

 

På kontinentet og i USA blir det vanligvis liten forskjell ved å bruke forskjellige hussystemer. I og med at Norge ligger så langt nord på jordkloden, vil forskjellene for personer som er født her kunne bli svært store.

 

Personer som ikke er kjent med astrologi, vil kanskje synes det er merkelig at astrologer ikke har blitt enige om hvilket hussystem som er det korrekte. Det vil vel fort vise seg i praksis om man opererer med et feil system for inndelingen av husene? Her må man huske på at i tolkningen av et horoskop er det en mengde forskjellige faktorer å ta hensyn til. For eksempel vil hjemmet og familien typisk være symbolisert av det fjerde huset. Men også andre faktorer i horoskopet, som Månen og stjernetegnet Krepsen, kan ha mye å fortelle om hjem, familie og behovet for en trygg base.

 

Dermed er det ikke alltid så lett å se hvilken faktor som gjør seg mest gjeldende. Astrologens oppgave er å lage en syntese ut fra en rekke forskjellige elementer. Noen ganger kan det være vanskelig å si hvilken faktor som spiller størst rolle i det helhetlige bildet. Dessuten kan det være at klokkeslettet for fødselen bare er omtrentlig, eller at sykehuset ikke har notert ned det korrekte tidspunktet. Dette vil påvirke husinndelingen.

 

Alt i alt bør en astrolog være forsiktig med tolkningen av planeter i hus, særlig når en planet står nær overgangen mellom to hus. Ofte vil en samtale med klienten kunne gi ledetråder om hvilken husplassering som er den korrekte for en planet.

 

 

bottom of page