top of page

Planetene i horoskopet

I tolkningen av et horoskop er plasseringen av Sol, Måne og noe som kalles Ascendanten og MC det aller viktigste. En astrolog bruker også plasseringen til Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. I tillegg kommer andre faktorer og punkter i horoskopet, som for eksempel nordlig og sørlig Måneknute.

 

De enkelte planetene viser til både fysiske, følelsesmessige, mentale og åndelige egenskaper. Når en planet står i et bestemt stjernetegn, så «farges» planeten av energien og kvalitetene som stjernetegnet representerer. Venus i Skorpionen vil dermed «oppføre seg» annerledes enn om Venus skulle stå i Vektens stjernetegn.

Astrologiens planeter i horoskopet

Astrologiske stikkord for planetene

                                                        

Nedenfor følger noen setninger og stikkord som beskriver den enkelte planeten i horoskopet. 

 

Sol: Vår personlige kjerne. Våre grunnleggende verdier, væremåte og egenvilje.

 

Måne: Vårt selvbilde. Hvordan vi har det med oss selv i det daglige livet. Våre vaner, ubevisste reaksjonsmønstre og hvordan vi reagerer på ting.

 

Merkur: Vår bevisste tankegang. Logisk og rasjonell tenkning, og hvordan vi kommuniserer med andre.

 

Venus: Våre følelser og verdier. Evnen til kjærlighet og til å delta i sosialt fellesskap.

 

Mars: Vår fysiske energi, vår elementære og basale drivkraft. Hvordan vi hevder oss, og evnen til å ta initiativ. Representerer også begjær og seksualitet.

 

Jupiter: Vårt behov for utvikling og ekspansjon.

 

Saturn: Vår evne til selvdisiplin, til å anstrenge oss og å ta ansvar. Representerer også motstand og blokkeringer vi møter i livet.

 

Uranus: Behovet vårt for frihet og for å gi slipp på begrensninger og alt som holder oss tilbake.

 

Neptun: Vår lengsel etter å ta del i noe større eller høyere. Oppløsning av grenser og sammensmeltning med noe utenfor oss selv. Frihet fra vårt ego.

 

Pluto: Behovet for transformasjon og transmutasjon. Å eliminere alt overflødig for å trenge gjennom til kjernen.

 

 

Planetene i stjernetegn

 

De enkelte planetene harmoniserer bedre med kvaliteten og energien til noen stjernetegn enn til andre. Aller best trives planeten i det tegnet den hersker over. For eksempel er planeten Mars hersker over Værens tegn. Nøkkelordene som beskriver Mars er blant annet «initiativ» og «vilje til å handle». Disse egenskapene passer veldig godt i det ildfulle og handlingsorienterte Værens tegn.

 

Hvis Mars skulle stå i for eksempel Tvillingenes tegn, blir planeten farget av de kvalitetene som dette stjernetegnet representerer. Tvillingene er et lufttegn med vekt på mental aktivitet. Tvilling-energien kan dessuten være veldig skiftende og ustadig. En person med Mars i Tvillingene vil typisk være flink til å føre ordet og vil kunne hevde seg godt i diskusjoner. Men han vil kanskje ikke være så utholdende, og det kan være vanskelig for ham å holde mentalt fokus på samme ting over lang tid. 

 

Som nevnt har hvert stjernetegn en planet som hersker over det. Det er samsvar mellom stjernetegnets egenskaper og egenskapene til planeten som hersker over stjernetegnet. En planet som er plassert i sitt eget tegn har dermed en god posisjon.

 Stjernetegn

 

 

 1. Væren

 2. Tyren

 3. Tvillingene

 4. Krepsen

 5. Løven

 6. Jomfruen

 7. Vekten

 8. Skorpionen

 9. Skytten

 10. Stenbukken

 11. Vannmannen

 12. Fiskene

  Stjernetegnets hersker

 

 

 1. Mars

 2. Venus

 3. Merkur

 4. Måne

 5. Sol

 6. Merkur

 7. Venus

 8. Pluto (+ Mars)

 9. Jupiter

 10. Saturn

 11. Uranus (+ Saturn)

 12. Neptun (+ Jupiter)

 

bottom of page