top of page

Jupiter i horoskopet

Jupiters astrologiske betydning i horoskopet

 

Stjernetegnet Skytten

 

Tinn

 

Topas, ametyst, citrin, jaspis, safir, lapis lazuli

 

Lever

 

Navlesenteret (Manipura chakra)

 

 

Skjebnehjulet

 

Sfæren Chesed på Livets tre, samt

stien mellom Chesed og Netzach

 

Hersker over:

 

Metall:

 

Stener som korresponderer:

 

 

Korrespondanse i kroppen:

 

Korrespondanse i energi-

legemet ifølge alkymi:

 

Korrespondanse i tarot:

 

Korrespondanse i kabbalah:

Jupiter står for vekst og ekspansjon, og den har å gjøre med innsikt og overordnet forståelse. Jupiter er planeten for filosofi, livssyn og religion. Den representerer overskudd, toleranse, gode muligheter og håp om forbedringer.

 

Jupiter viser imidlertid til vekst og ekspansjon generelt, uansett hvilken retning denne veksten tar. Det er dermed ikke bare velstand, hygge og fornøyelse som følger med Jupiter. Vekst i en kreftsvulst er ikke positivt. En sterk Jupiter i en yrkeskriminell sitt horoskop kan vise til mye fremgang på jobben, noe ofrene hans neppe vil verdsette. Hos en glupsk person kan den vise til vekst i form av fedme.

 

Det stjernetegnet hvor Jupiter står i horoskopet sier noe om hvilke idealer og egenskaper vi setter høyt, og hvordan vi kan utvikle og forbedre oss. Jupiter befinner seg ett år i hvert stjernetegn, så dette vil mer være en generell beskrivelse av hele årskullet. Den enkelte personen født det året behøver ikke være særlig preget av Jupiters tegnposisjon, men den kan forsterke et tema som allerede finnes i horoskopet.

 

Jupiters husposisjon har større betydning enn stjernetegnet den står i. Jupiters hus er et livsområde hvor vi søker vekst, ekspansjon og oppfyllelse av våre drømmer. Jupiter i horoskopets 9. hus antyder for eksempel vekst og ekspansjon gjennom studier og lengre reiser. Jupiter i 10. hus peker mot utvikling og vekst gjennom en yrkeskarriere eller annen deltakelse i samfunnslivet. 

 

Hvis ingen av de personlige planetene er involvert i tillegg, vil aspekter mellom Jupiter og de ytre planetene (Uranus, Neptun og Pluto) i et fødselshoroskop ikke ha så stor betydning.

 

Jupiters aspekter til Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Saturn, Ascendant og MC har større betydning og kan være viktige i tolkningen av horoskopet.

 

Jupiter positivt uttrykt:

optimistisk, evne til å glede seg og nyte livet, tillit til en høyere kraft.

 

Jupiter negativt uttrykt:

lat og sløser med energi. Er uansvarlig og naiv, overvurderer seg selv og lever over evne. 

 

Transitter fra Jupiter

Når Jupiter i transitt danner et aspekt til en planet i fødselshoroskopet, vil innflytelsen fra Jupiter merkes i livet vårt. Transitten vil kunne gi vekst og fremgang på de områdene som den aktuelle planeten representerer. Jupiter kan også gi for mye av det gode. Den kan gi ekspansjon på feil områder eller gjøre at vi overdriver. Derfor er det ikke gitt at en Jupiter-transitt alltid vil oppleves positivt.  

 

 

 

 

bottom of page