top of page

Merkur i horoskopet

Merkurs astrologiske betydning i horoskopet

 

Hersker over:

 

 

Metall:

 

Stener som korresponderer:

 

 

Korrespondanse i kroppen:

 

Korrespondanse i energi-

legemet ifølge alkymi:

 

Korrespondanse i tarot:

 

Korrespondanse i kabbalah:

 

Stjernetegnene Tvillingene og

Jomfruen

 

Kvikksølv

 

Agat, spinell, safir, sardonyks,

kalsedon

 

Lunger

 

Det tredje øye (Ajna chakra)

 

 

Magikeren

 

Sfæren Hod på Livets tre, samt

stien mellom Keter og Binah

Merkur er planeten nærmest Solen. I romersk mytologi var Merkur gudenes budbringer, og også innen astrologien står denne planeten for overlevering av kunnskap. Merkur representerer vår mentale og logiske side, og den sier mye om hvordan vi tenker og formulerer oss. Den gir et bilde på hvordan vi tar til oss kunnskap, bearbeider kunnskapen og formidler den videre til andre.

 

Merkur analyserer ideer og inntrykk fra bevisste og ubevisste kilder. Deretter sorterer den informasjonen for å sette den inn i en sammenheng. En sterkt plassert Merkur i horoskopet antyder en nysgjerrig person som er kjapp i tankegangen.

 

Merkurs plassering i horoskopet sier også noe om vårt behov for variasjon og fornyelse i hverdagslivet, og hvor flinke vi er til å finne kreative løsninger på problemer. En sterk Merkur antyder et liv med mye aktivitet og bevegelse.

 

Det stjernetegnet hvor Merkur står vil farge måten vi tenker og kommuniserer på, og hvordan vi tilegner oss og formidler kunnskap. For eksempel vil Merkur i ildtegn (Vær, Løve og Skytte) antyde en intuitiv tenker som hurtig gjør seg opp en mening. Med Merkur i lufttegn (Tvilling, Vekt og Vannmann) vil man legge større vekt på rasjonell og objektiv analyse.

 

Merkurs husposisjon viser et livsområde vi er særlig opptatt av. Her er intellektet hele tiden aktivt og vi tilegner oss ny kunnskap. En person med Merkur i horoskopets 6. hus vil kanskje la tankene kretse rundt sunnhet, dietter og helsespørsmål, mens en med Merkur i 9. hus antakelig vil ha stor interesse for reiser og fremmede steder, eller filosofi, ideologi og i å diskutere meningen med livet.

 

Merkur positivt uttrykt:

kreativ bruk av intelligens og ferdigheter; flink til å formulere seg.

 

Merkur negativt uttrykt:

kan være påståelig og rasjonalisere for mye, eller ha andre problemer i kommunikasjonen med andre.

 

bottom of page