top of page

Neptun i horoskopet

Neptuns astrologiske betydning i horoskopet

 

Hersker over:

 

Stener som korresponderer:

 

Korrespondanse i tarot:

 

Korrespondanse i kabbalah:

 

Stjernetegnet Fiskene

 

Ametyst, akvamarin, fluoritt

 

Den hengte mann

 

Stien mellom Gevurah og Hod

Neptun er oppkalt etter havguden i romersk mytologi og hersker over stjernetegnet Fiskene. Koblingen til hav og vann passer godt, fordi denne planeten har noe flytende, subtilt og unnvikende over seg. Noen anser Neptun som en høyere oktav av Venus, for dens oppgave er blant annet å øke vår sensitivitet og følsomhet. Den står for åndelig kjærlighet og lengsel, høye idealer, fantasi, intuisjon, oppofrelse og den inderlige trangen til å hjelpe dem som lider.

 

Neptun kan innhylle vår oppfatning av verden i et mystisk slør, der vi vanskelig kan se hva som er virkelig og hva som er fantasi og illusjoner. På det jordiske plan er alt relativt for Neptun, det er ingen faste rammer eller holdepunkter. Den søker enheten og fellesskapet på et høyere nivå. Sakte men sikkert oppløser den alle jordiske stengsler og skillevegger.

 

Med astrologisk symbolikk kan vi si at det er Saturns murer den arbeider på. Først slår Uranus sprekker i muren med sine lynnedslag, og så siver Neptuns vannmasser inn gjennom sprekkene for å oppløse muren. Saturn er personlighetens vokter og beskytter, helt til vi er klare til å møte det oversanselige som representeres av de transpersonlige planetene Uranus, Neptun og Pluto.

 

Neptun viser også vårt behov for å tro på noe, og den sier noe om våre høyeste idealer og motiver. Den oppfordrer oss til å søke det perfekte og fullkomne.

 

Siden Neptun sikter så høyt, kan det være vanskelig for oss jordbundne mennesker å håndtere denne energien. For noen gir Neptun seg utslag i illusjoner uten bakkekontakt, forvirring, kaos, misforståelser og virkelighetsflukt. Neptun dårlig håndtert kan gi overdreven dagdrømming, fantasering, destruktiv livsførsel og bruk av rusmidler.

 

Neptun oppholder seg mange år i hvert stjernetegn, og i en personlig tolkning bør man ikke legge vekt på tegnplasseringen.

 

Neptuns husposisjon kan være viktig, særlig hvis den bygger opp om andre faktorer i horoskopet. På dette livsområdet har vi høye idealer, men kanskje også illusjoner som til slutt vil skuffe oss. Med for eksempel Neptun i horoskopets 7. hus kan dette komme til uttrykk i parforhold. Med Neptun i 7. hus kan man ha høye idealer om kjærlighet og ekteskap; et ønske om å oppleve enhet i en kjærlighet uten grenser. Men husposisjonen kan også bety urealistiske forventninger, illusjoner som brister og store skuffelser på dette livsområdet.

 

Et aspekt mellom Neptun og Pluto i horoskopet vil gjelde for mange årskull og har liten individuell betydning. I siste halvdel av 1900-tallet var det et sekstil-aspekt mellom disse to planetene mesteparten av tiden. Et aspekt fra Neptun til Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Ascendant og MC kan være viktig. Det kan gi økt sensitivitet, idealisme og kanskje åndeliggjøring av den aktuelle planeten. Eventuelt kan det føre til forvirring, skuffelser, illusjoner og virkelighetsflukt. Selv om Neptun skulle ha disse effektene, er det allikevel tale om en læringsprosess for personen det gjelder. De ytre planetene arbeider ut fra et høyere perspektiv og tar ikke hensyn til våre personlige ønsker. Også vanskelige opplevelser kan gi vekst og utvikling.

 

Neptun positivt uttrykt:

Samstemt med helheten, idealistisk, barmhjertig og medfølende.

 

Neptun negativt uttrykt:

Virkelighetsflukt, ansvarsfraskrivelse, manglende bakkekontakt og selvdestruktiv.  

 

Transitter fra Neptun

Neptun bruker omtrent 165 år på sitt kretsløp rundt Solen. Når transitterende Neptun danner aspekter til andre planeter, vil Neptuns energier prege den aktuelle planeten. Transittene fra Neptun forfiner og løser opp. Noen ganger er innflytelsen vanskelig å takle, fordi den kan gi uklarhet, illusjoner og forvirring. Det gjelder særlig i første del av transittperioden.

 

 

 

 

bottom of page