top of page

Pluto i horoskopet

Plutos astrologiske betydning i horoskopet

 

Stjernetegnet Skorpionen

 

Røkkvarts, svart obsidian, boji-sten

 

Dommen

 

Stien mellom Hod og Malkhut

 

Hersker over:

 

Stener som korresponderer:

 

Korrespondanse i tarot:

 

Korrespondanse i kabbalah:

Planeten Pluto er oppkalt etter underverdenens gud i gresk mytologi. Det er en mørk og intens planet som representerer død og destruksjon, men også gjenoppstandelsen. Et symbol på kreftene som denne planeten står for er fugl Føniks, et fabeldyr fra egyptisk mytologi. Hver morgen ved soloppgang antennes fuglen av gløden fra morgenrøden; så brenner den opp og blir til aske. Fra denne asken gjenoppstår Føniks som en ung, ny fugl og stiger høyt opp på himmelen.

 

Plutos plassering i horoskopet viser sider av oss selv som må forandres. En del av oss må «dø» eller transformeres for å kunne uttrykkes på en ny og bedre måte. Pluto eliminerer karaktertrekk, vaner og holdninger som ikke lenger har livets rett.

 

Også underverdenen og ubevisste krefter under overflaten representeres av Pluto. Som en vulkan kan disse energiene plutselig komme til utbrudd. Gjennom Plutos posisjon i horoskopet kan vi komme i kontakt med de dypeste og mest primitive følelser og instinkter i oss selv. Denne energien skal vi forvandle og foredle. Vi går videre i utvikling ved å kvitte oss med det gamle og utlevde.

 

En sterkt plassert Pluto i fødselshoroskopet gir en intens energi som kan brukes både konstruktivt og destruktivt. Noen ganger viser den til konfrontasjoner og maktkamper som kan være svært ubehagelige for oss.

 

Pluto oppholder seg mange år i hvert stjernetegn, og tegnplasseringen er av mindre betydning i et personlig horoskop. Plutos husplassering kan være viktig, særlig hvis den bygger opp om et tema som ellers er fremtredende i horoskopet. Husplasseringen viser til et livsområde der vi kan ta initiativ til transformasjon og forvandling. Eventuelt kan vi få disse forandringene pådyttet oss mot vår vilje. Plutos husplassering viser også hvor vi søker makt og innflytelse. Dermed kan vi også oppleve maktkamp og konfrontasjoner her. Plutos hus kan også indikere hvor vi søker en dypere mening med livet. Her kan det ligge en viktig livsoppgave.

 

Plutos aspekter til Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Ascendant og MC kan ha stor betydning. Pluto krever at vi gir planetens egenskaper et sterkere uttrykk, men på en ny måte. Transformasjon og økt kraft er viktige stikkord. Særlig ved harde aspekter kreves det en gjennomgripende transformasjon av denne siden ved vår personlighet. Her må vi ha vilje til å gå i dybden, til å utforske og undersøke våre skjulte motiver og drivkrefter. Som for fugl Føniks kan dette skje gjennom en døds- og gjenfødelsesprosess som er både ubehagelig og skremmende mens den pågår.

 

Selv om Pluto skulle ha denne effekten, er det allikevel tale om en læringsprosess. De ytre planetene arbeider ut fra et høyere perspektiv og tar ikke hensyn til våre personlige ønsker om et problemfritt, komfortabelt og trygt liv. Når porten til Plutos underverden åpner seg, får man i det minste anledning til å lære seg ydmykhet.

 

Pluto positivt uttrykt:

benytter Pluto-kraften til egen transformasjon, våger å utforske sine dypeste ønsker, behov og begjær for å forvandle dem.

 

Pluto negativt uttrykt:

Manipulerende, mistenksom og kontrollerende. Søker stadig konfrontasjoner og maktkamp. Hensynsløs og brutal.

 

Transitter fra Pluto

Pluto bruker omtrent 249 år på sitt kretsløp rundt Solen. Når den danner aspekt til planeter i fødselshoroskopet, vil den prege de temaene i livet som den aktuelle planeten står for.

 

Plutos transitter kan noen ganger være både dramatiske og traumatiske. Selv om vanskelige opplevelser er viktige innslag i en prosess som vil gi personlig vekst i det lange løp og sett fra et høyere perspektiv, kan dette være vanskelig å innse mens vi står midt oppi det. 

 

Pluto gir transformasjon og utvikling. Vi må gå i dybden på det området av livet eller personligheten der Pluto setter søkelyset. En parallell er sommerfugllarven. Den er nok redd for å gjennomgå forandringen og dø som larve, for den vet ikke hva som ligger bortenfor. Men den må gjennom transformasjonsprosessen for å bli en stor og vakker sommerfugl – og kunne fly.

Føniks i horoskopet.astrologiens Pluto

Fugl Føniks. Fra et middelalderdokument.

bottom of page