top of page
Search

Personlige horoskoper vs. stjernetegns-horoskoper

Updated: Mar 15, 2020


De 12 stjernetegn

Nesten alt av astrologi på nettet og i ukeblader er såkalt stjernetegns-astrologi. Det vil si at man bruker generelle horoskoper som gjelder for hvert av de 12 stjernetegnene, der man tar utgangspunkt i stjernetegnet som Solen sto i da du ble født. Dermed vil det kun være 12 forskjellige tolkninger, en for hvert stjernetegn. Disse 12 horoskopene skal da gjelde for alle mennesker.

Personlige, individuelle horoskoper er noe helt annet. Her tar man utgangspunkt i fødested og fødselsdato, og helst også klokkeslett for fødselen. Slik får du et unikt og individuelt horoskop som gjelder kun for deg. I tillegg til Solen, brukes plasseringen av planetene, Månen og andre faktorer. Man studerer også hvordan Sol, Måne og planeter står i forhold til hverandre i horoskopet, altså hvilke astrologiske aspekter som finnes mellom dem. Dessuten ser man på hvilket astrologisk hus planetene står i.

Hva kan du bruke horoskopet ditt til?

Det personlige fødselshoroskopet er et skjematisk bilde av solsystemet i det øyeblikket du ble født. Ut fra astrologiens lære vil dette øyeblikksbildet av solsystemet gi viktig informasjon om deg som menneske. Fødselshoroskopet er ditt personlige, kosmiske portrett. Det viser hvem du er, og hva du har potensial til å bli.

Du kan få innsikt i:

* Dine grunnleggende personlighetstrekk

* Sterke og svake sider hos deg selv

* Underbevisste behov og ubevisste, automatiske reaksjonsmønstre

* Indre sår og svakheter du har fortrengt

* Utfordringer du har i livet

* Potensialer du ennå ikke har utviklet, og muligheter du kanskje ikke er bevisst om

I flere tusen år har astrologi blitt benyttet som et redskap til å forstå livet. Brukt på rett måte er fødselshoroskopet et effektivt verktøy som kan gi deg mye psykologisk innsikt og en bedre forståelse av deg selv.

Dessuten vil du gjennom astrologien erfare at du inngår i en større, kosmisk sammenheng. Astrologiens grunnleggende læresetning sier at Makrokosmos gjenspeiles i Mikrokosmos. Det betyr at hvert menneske er en levende gjenspeiling av hele solsystemet! Ved å studere ditt eget horoskop i dybden, vil du se at dette virkelig stemmer. Denne erfaringen kan gi mening og retning til livet ditt.

--------------------

«Det er nødvendig å dyrke frem ferdigheter og evner, slik at sjelen kan blomstre i sin gjerning. Hos hver mann og kvinne venter mange skatter på å komme frem i dagen. I livet vårt bør vi ha vaner og rutiner som gjør oss i stand til å bruke våre spesielle evner og egenskaper på best mulig måte. Hvis vi trener for vårt unike formål, det vil si den oppgaven vi har blitt skapt til, vil vi oppleve fremgang og blomstring.»

(Fra «Om måten sjelen kommer inn i kroppen ved fødselen, eller Besjeling», av Porphyry, astrolog fra 200-tallet e.Kr.)

---------------------

Kunnskapen fra astrologi gir deg muligheten til å ta gode valg og finne konstruktive løsninger. Jo mer innsikt du har i din egen personlighet, dess lettere er det å leve i overensstemmelse med dine egentlige mål og de muligheter du har. Økt selvinnsikt gir større kontroll over eget liv og dermed større grad av frihet. Du tar ansvar for det som skjer, i stedet for å oppfatte deg selv som et offer for ytre omstendigheter. Horoskopets budskap er at nøkkelen til positiv forandring finnes i vårt eget indre!

183 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page