top of page

Saturn i horoskopet

Saturns astrologiske betydning i horoskopet

 

 

Stjernetegnet Stenbukken

 

Bly

 

Obsidian, onyks, jet (forstenet tre)

 

Milt

 

Rotsenteret (Muladhara chakra)

 

 

Verden

 

Sfæren Binah på Livets tre, samt

stien mellom Yesod og Malkhut

 

 

Hersker over:

 

Metall:

 

Stener som korresponderer:

 

Korrespondanse i kroppen:

 

Korrespondanse i energi-

legemet ifølge alkymi:

 

Korrespondanse i tarot:

 

Korrespondanse i kabbalah:

Saturn står for struktur, ansvar og disiplin. Denne planeten fokuserer og konsentrerer energi. Saturn representerer også kontroll, grenser, begrensninger, motstand og problemer. Den bygger en mur rundt Selvet, helt til mennesket er sterkt nok til å klare seg uten muren. Saturn står som en grense mellom personlighetens planeter ut til og med Jupiter, og de ytre, transpersonlige planetene Uranus, Neptun og Pluto. Esoterisk er Saturn Terskelens vokter og Karmas herre.

 

I horoskopet kan den peke på følelsesmessige sår eller en indre barriere som er vanskelig å overvinne. Saturns husposisjon og harde aspekter viser svake punkter i vår personlighet. Her må vi gå oss selv nærmere etter i sømmene. Særlig i første del av livet vil vi kunne møte betydelige problemer her, og vi kan føle oss usikre og utilstrekkelige. Saturn viser til temaer som er viktige for oss, og som vi skal lære å beherske.

 

Denne planeten symboliserer også tiden. Alt som har med Saturn å gjøre, vil ta tid å bearbeide og overvinne. Her må vi ha tålmodighet.

 

Selv om Saturn kan representere ubehagelige ting, er den nødvendig for vår utvikling. Saturns oppgave er å gi oss utfordringer vi kan vokse på. Den inviterer oss til å utvikle selvdisiplin, ansvarsfølelse og struktur. Saturn får oss til å utvikle ferdigheter på livsområder som vi ennå ikke mestrer. Folk med en svak og lite aspektert Saturn i horoskopet kan ha dårlig selvdisiplin og vanskelig for å sette grenser og finne retningen i livet.

 

Saturn oppholder seg rundt 2 ½ år i hvert stjernetegn, og alle som er født i det tidsrommet vil ha Saturn i samme tegn. Derfor har Saturns tegnplassering mindre betydning på individ-nivå.  

 

Saturns husposisjon viser til et livsområde som er spesielt viktig for oss. Her møter vi utfordringer som krever en løsning. Kanskje må vi påta oss ekstra ansvar på dette feltet, og vi kan møte begrensninger og problemer som i et større perspektiv er nødvendige for personlighetens vekst og utvikling.

 

Med for eksempel Saturn i horoskopets 1. hus kan det, særlig i første del av livet, være vanskelig å hevde seg. Man blir stadig hindret og holdt tilbake, enten av ytre omstendigheter eller en indre følelse av utilstrekkelighet. Manglende selvtillit kan gjøre det vanskelig å knytte sosiale kontakter og opptre naturlig og utvungent. Overvinnes denne motgangen, vil det på sikt gi mye personlig vekst og styrke.

 

Saturns aspekter til Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Ascendant og MC kan ha stor betydning i tolkningen av horoskopet, særlig hvis det dreier seg om et hardt aspekt. Aspekter mellom Saturn og de ytre planetene (Uranus, Neptun og Pluto) gir normalt mindre utslag, med mindre en av de indre planetene også er involvert.   

 

Står Saturn i konjunksjon eller hardt aspekt til en av de personlige planetene, altså Merkur, Venus, Mars, Sol og Måne, blir uttrykket av denne planeten holdt tilbake. Saturn krever at vi går i dybden her, for å lære å gi bedre uttrykk for egenskaper og karaktertrekk som den aktuelle planeten står for. Vi må forbedre oss på dette feltet gjennom å utvikle forståelse og ansvarsfølelse, eller struktur og disiplin. Hvis Saturn for eksempel danner konjunksjon eller hardt aspekt til Venus, vil dette gjelde kjærlighetslivet og forholdet til andre.

 

Saturn positivt uttrykt:

ansvarlig, tålmodig, pålitelig; har mye selvdisiplin.

 

Saturn negativt uttrykt:

for tilbakeholden, pessimistisk og engstelig; mangler tillit til seg selv og egne evner, eller kan overkompensere ved å ha altfor stor tro på seg selv; kan være egoistisk, kynisk og mangle tiltro til andre.

 

Transitter fra Saturn

Du vil spesielt merke Saturns innflytelse når den i transitt kontakter planetene i fødselshoroskopet ditt. Saturn bruker omtrent 29 1/2 år på sitt kretsløp rundt Solen. I løpet av denne runden vil den flere ganger kontakte de andre planetene. Hvert 7. år står Saturn i et hardt aspekt til sin egen posisjon i fødselshoroskopet. Disse periodene kan være krevende faser i livet.

 

Saturns transitter markerer perioder med lærdom, ansvar og krav om selvdisiplin. De kan innebære motgang, problemer og forsinkelser, men kan på sikt gi mer vekst, større modenhet og økt visdom. Tar du imot utfordringene i stedet for å trekke deg unna, lærer du leksen kjappere og transitten blir mindre vanskelig. Ofte tar man viktige beslutninger i løpet av en transitt fra Saturn.

 

 

bottom of page