top of page

De 12 stjernetegn

Astrologiens stjernetegn kan beskrives som et bånd som omslutter hele solsystemet. Dette båndet kalles Zodiaken eller Dyrekretsen og er inndelt i 12 like store energifelter, som er de 12 stjernetegn.

 

Står du på jordkloden og betrakter Solen, Månen og planetene, vil du se at de beveger seg gjennom de 12 stjernetegnene. Sett fra jorden bruker Solen ett år på en runde gjennom alle de 12 stjernetegnene, Saturn behøver nesten 30 år, og Månen bruker i underkant av en måned. De 12 tegnene kan best beskrives som energifelt. Når planetene passerer gjennom disse 12 feltene, blir de preget av den energikvaliteten som det enkelte stjernetegnet representerer.

 

Når Venus går gjennom Værens tegn, vil Venus bli farget av den dynamiske og impulsive Vær-energien. Dersom du ble født i en slik periode, vil personligheten din være preget av det. Dine «Venus-kvaliteter», som kommer til uttrykk i blant annet kjærlighetsforhold, vil ha et dynamisk og litt impulsivt preg. 

 

Astrologiens 12 stjernetegn

Det astrologiske stjernetegnet Væren starter på den graden eller punktet hvor Solen står ved vårjevndøgn. Deretter følger alle stjernetegnene etter hverandre rundt hele sirkelen. Hvert tegn er på 30 grader, og med 12 stjernetegn danner Zodiaken en 360 graders sirkel rundt solsystemet.

 

Man må ikke forestille seg at det er de fysiske stjernebildene i seg selv som skaper de 12 energifeltene som utgjør Zodiaken. De 12 fysiske stjernebildene ga navn til de 12 astrologiske stjernetegnene i utviklingen av astrologien. De fysiske stjernebildene varierer forresten mye i størrelse, så man kan uansett ikke tenke seg at de skulle kunne danne 12 like store energifelter.

 

 

Zodiak med de 12 stjernetegn i Dendera, Egypt.

Zodiak fra et Osiristempel i Dendera, Egypt. Dette er den eldste kjente gjengivelsen av de 12 stjernetegn. Oldtidens sivilisasjoner i Babylon og Egypt la grunnlaget for moderne astrologi. Presteskapet i disse gamle kulturene hadde en intuitiv viten om de skjulte sammenhengene i kosmos.

Stikkord for de 12 stjernetegn

1 Stjernetegnet Væren – «jeg er»

Solen står i stjernetegnet ca. 21.03 – 20.04

 

Prinsipp:              Begynnelse

Behov:                  Å ha ny opplevelser og erfaringer

Personlighet:      Ivrig og energisk

 

 

2 Stjernetegnet Tyren – «jeg har»

Solen står i stjernetegnet ca. 21.04 – 20.05

 

Prinsipp:              Manifestasjon

Behov:                  Å være produktiv

Personlighet:      Tålmodig og stabil

 

 

3 Stjernetegnet Tvillingene – «jeg tenker»

Solen står i stjernetegnet ca. 21.05 – 20.06

 

Prinsipp:              Tanke

Behov:                  Å kommunisere og lære

Personlighet:      Mangfoldig, verbal og mental

 

 

4 Krepsen – «jeg føler»

Solen står i stjernetegnet ca. 21.06 – 21.07

 

Prinsipp:              Følelse

Behov:                  Å gi og motta følelsesmessig

                              varme og trygghet

Personlighet:      Følsom og beskyttende

 

 

5 Stjernetegnet Løven – «jeg står frem»

Solen står i stjernetegnet ca. 22.07 – 22.08

 

Prinsipp:              Kreativitet

Behov:                  Å uttrykke seg kreativt

                              og bli anerkjent av andre

Personlighet:      Stolt og selvstendig       

 

 

6 Stjernetegnet Jomfruen – «jeg perfeksjonerer meg»

Solen står i stjernetegnet ca. 23.08 – 22.09

 

Prinsipp:              Skjelneevne

Behov:                  Å analysere, organisere

                              og fungere effektivt

Personlighet:      Tjenestevillig og hjelpsom

 

 

7 Stjernetegnet Vekten – «jeg skaper balanse»

Solen står i stjernetegnet ca. 23.09 – 22.10

 

Prinsipp:              Balanse

Behov:                  Å samhandle med andre og

                              å skape balanse og harmoni

Personlighet:      Diplomatisk og sosial

 

 

8 Stjernetegnet Skorpionen – «jeg omskaper»

Solen står i stjernetegnet ca. 23.10 – 21.11

 

Prinsipp:              Nedbryting og oppbygging,

                              død og gjenfødsel

Behov:                  Å trenge inn til kjernen for

                              å omskape og transformere

Personlighet:      Intens og hemmelighetsfull

 

 

9 Stjernetegnet Skytten – «jeg ekspanderer»

Solen står i stjernetegnet ca. 22.11 – 20.12

 

Prinsipp:              Utforskning

Behov:                  Å ekspandere og utforske,

                              både i den indre og ytre verden

Personlighet:      Åpen og frihetselskende

 

 

10 Stjernetegnet Stenbukken – «jeg realiserer ambisjoner»

Solen står i stjernetegnet ca. 21.12 – 20.01

 

Prinsipp:              Orden og effektivitet

Behov:                  Å arbeide effektivt for å realisere ambisjonene

Personlighet:      Ansvarsfull og ambisiøs

 

 

11 Stjernetegnet Vannmannen – «jeg eksperimenterer»

Solen står i stjernetegnet ca. 21.01 – 18.02

 

Prinsipp:             Eksperimentering

Behov:                 Å være fri, original og annerledes

Personlighet:     Fordomsfri og eksperimenterende

 

 

12 Stjernetegnet Fiskene – «jeg søker helheten»

Solen står i stjernetegnet ca. 19.02 – 20.03

 

Prinsipp:             Enhet

Behov:                 Å forbinde seg med en større helhet

Personlighet:     Medfølende og intuitiv

 

 

 

bottom of page