top of page

Vektens stjernetegn

Stjernetegnet Vekten i horoskopet

 

 

Astrologisk element:

 

Astrologisk kvalitet:

 

Stjernetegnets hersker

i horoskopet:

 

Korresponderende hus

i horoskopet:

 

Stjernetegnets fødselssten:

 

Andre stener:

 

Korrespondanse i kroppen:

 

Korrespondanse i tarot:

 

Korrespondanse i kabbalah:

 

 

Luft

 

Kardinalt

 

Venus

 

 

Det syvende hus

 

 

Safir, opal

 

Peridot (krysolitt), topas, ametrin

 

Nyrer og nedre del av ryggen

 

Rettferdighet

 

Stien mellom Gevurah og Tifaret på Livets tre

 

 

Vektens stjernetegn i horoskopet

Stikkord for Vektens stjernetegn

Ønsker å skape harmoni og balanse. Diplomatisk, objektiv og rettferdig. Søker å integrere alle motsetninger. Er sympatisk og har som regel godt takt og tone, og tar hensyn til andre mennesker. Liker seg best i selskap med andre og setter pris på alt som er vakkert og behagelig. Dersom ønsket om objektivitet, harmoni og hensyntagen til andre blir drevet for langt, kan dette føre til handlingslammelse, ubesluttsomhet og overdreven engstelse for konflikter. Krav om absolutt rettferdighet på alle områder kan også gi krangler og konflikter med andre.

 

Stjernetegnet Vekten i horoskopet

I Vekten streber planetene etter harmoni og balanse. De oppfører seg diplomatisk og objektivt. Dette fungerer som regel godt for blant annet Venus, som av natur er sosial og harmonisøkende. Den individualistiske og handlingsorienterte Mars kan få problemer i dette tegnet. Handlekraften kan bli hemmet fordi det hele tiden er så mange hensyn å ta, eller alternativer å velge mellom.

 

 

 

 

 

 

bottom of page