Stjernetegn fordelt på elementer

De fire astrologiske elementene er ild, luft, vann og jord. Vi kan tenke oss at de fire elementene er de opprinnelige byggestenene som alt i universet er oppbygget av. I en tolkning er det viktig å se hvordan planetene i horoskopet fordeler seg på de forskjellige elementene.

 

 

 

Vann. Horoskopets elementer
Luft. Horoskopets elementer
Jord. Horoskopets elementer
Ild. Horoskopets elementer

 

De tre ildtegn: Væren, Løven og Skytten

 

De tre lufttegn: Tvillingene, Vekten og Vannmannen

 

De tre vanntegn: Krepsen, Skorpionen og Fiskene

 

De tre jordtegn: Tyren, Jomfruen og Stenbukken

 

Ved å studere elementbalansen i horoskopet vil man allerede kunne si mye om personligheten og den grunnleggende innstillingen til livet.

 

Carl Gustav Jung brukte astrologiens fire elementer til å utvikle en teori om menneskets psykologiske hovedtyper. Jung delte hvert av de fire elementene inn i en ekstrovert (eller utadvendt) og en introvert (eller innadvendt) utgave. Slik kom han frem til åtte hovedtyper av mennesker. Denne inndelingen danner grunnlaget for Myers-Briggs Type-Indikator (MBTI), som er den mest anvendte personlighetstesten innen næringslivet.

 

Hovedfunksjonen for hvert element

 

Ild - Intuisjon.  Å gripe umiddelbart det essensielle i en situasjon.

 

Luft - Tanke.  Å forholde seg mentalt og tankemessig til verden.

 

Vann - Følelse.  Å bruke følelsene for å forstå verden og bedømme en situasjon.

 

Jord - Sansning.  Å ha fokus på sanseinntrykk og praktisk handling.

Beskrivelse av de astrologiske elementer

 

 

 

 

 

 

 

 

Ildtegn: (Væren, Løven og Skytten). Mennesker med masse ild i fødselshoroskopet er aktive, engasjerte og flinke til å ta initiativ. De som har lite ild, har vanskelig for å komme i gang og kan trenge et lite puff. De mangler ofte energien og pågangsmotet som er så karakteristisk for ild.

 

Nøkkelord for ild: entusiastisk, optimistisk, energisk, impulsiv, stimulerende, inspirerende, kreativ, selvmotivert, selvsikker, subjektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lufttegn: (Tvillingene, Vekten og Vannmannen). Med mange planeter i lufttegn er man analytisk, teoretisk anlagt og nysgjerrig. De som har lite luft, kan synes det er vanskelig med abstraksjoner og ideer. De foretrekker å ha noe håndfast å forholde seg til.  

 

Nøkkelord for luft: intellektuell, observant, objektiv, pratsom, spørrende, begrepsorientert.

 

 

 

 

 

 

 

Vanntegn: (Krepsen, Skorpionen og Fiskene). Mennesker med mye vann i horoskopet er følelsesmennesker. De er gjerne empatiske og intuitive. Personer som har lite vann, kan ha problemer med å vise og uttrykke følelser, og de kan virke litt "tørre".

 

Nøkkelord for vann: sentimental, sensitiv, lunefull, fantasirik, innfølende, beskyttende, sårbar, ustabil.

 

 

 

 

 

 

Jordtegn: (Tyren, Jomfruen og Stenbukken). Mennesker med mye jord i horoskopet er praktiske og jordnære. Folk med lite jord kan ha vanskelig for å takle livets praktiske sider. De er lite jordnære og kan være ustabile.

 

Nøkkelord for jord: praktisk, produktiv, jordnær, nevenyttig, realistisk, stabil, tålmodig, pålitelig, materialistisk.

 

 

 

Ild. Horoskopets elementer
Luft. Horoskopets elementer
Vann. Horoskopets elementer
Jord. Horoskopets elementer
Horoskop med de fire elementer

Illustrasjon av Zodiaken, fra 700-tallet e.Kr. Den greske solguden Helios ses i sentrum. Korset fremme på solskiven viser at Helios og Solen ble forbundet med Kristus. Solguden Helios/Kristus har fire hester som drivkraft, og hestene viser til de fire elementene ild, luft, vann og jord. I den innerste ringen står 12  kvinnefigurer, som symbol på dagens 12 timer. I den midterste ringen ses de 12 apostlene som representerer årets 12 måneder. Helt ytterst ser vi de 12 stjernetegn i Zodiaken.