top of page

Stjernetegn fordelt på elementer

De fire astrologiske elementene er ild, luft, vann og jord. Vi kan tenke oss at de fire elementene er de opprinnelige byggestenene som alt i universet er oppbygget av. I en tolkning er det viktig å se hvordan planetene i horoskopet fordeler seg på de forskjellige elementene.

 

 

 

Vann. Horoskopets elementer
Luft. Horoskopets elementer
Jord. Horoskopets elementer
Ild. Horoskopets elementer

 

De tre ildtegn: Væren, Løven og Skytten

 

De tre lufttegn: Tvillingene, Vekten og Vannmannen

 

De tre vanntegn: Krepsen, Skorpionen og Fiskene

 

De tre jordtegn: Tyren, Jomfruen og Stenbukken

 

Ved å studere elementbalansen i horoskopet vil man allerede kunne si mye om personligheten og den grunnleggende innstillingen til livet.

 

Carl Gustav Jung brukte astrologiens fire elementer til å utvikle en teori om menneskets psykologiske hovedtyper. Jung delte hvert av de fire elementene inn i en ekstrovert (eller utadvendt) og en introvert (eller innadvendt) utgave. Slik kom han frem til åtte hovedtyper av mennesker. Denne inndelingen danner grunnlaget for Myers-Briggs Type-Indikator (MBTI), som er den mest anvendte personlighetstesten innen næringslivet.

 

Hovedfunksjonen for hvert element

 

Ild - Intuisjon.  Å gripe umiddelbart det essensielle i en situasjon.

 

Luft - Tanke.  Å forholde seg mentalt og tankemessig til verden.

 

Vann - Følelse.  Å bruke følelsene for å forstå verden og bedømme en situasjon.

 

Jord - Sansning.  Å ha fokus på sanseinntrykk og praktisk handling.

Beskrivelse av de astrologiske elementer

 

 

 

 

 

 

 

 

Ildtegn: (Væren, Løven og Skytten). Mennesker med masse ild i fødselshoroskopet er aktive, engasjerte og flinke til å ta initiativ. De som har lite ild, har vanskelig for å komme i gang og kan trenge et lite puff. De mangler ofte energien og pågangsmotet som er så karakteristisk for ild.

 

Nøkkelord for ild: entusiastisk, optimistisk, energisk, impulsiv, stimulerende, inspirerende, kreativ, selvmotivert, selvsikker, subjektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lufttegn: (Tvillingene, Vekten og Vannmannen). Med mange planeter i lufttegn er man analytisk, teoretisk anlagt og nysgjerrig. De som har lite luft, kan synes det er vanskelig med abstraksjoner og ideer. De foretrekker å ha noe håndfast å forholde seg til.  

 

Nøkkelord for luft: intellektuell, observant, objektiv, pratsom, spørrende, begrepsorientert.

 

 

 

 

 

 

 

Vanntegn: (Krepsen, Skorpionen og Fiskene). Mennesker med mye vann i horoskopet er følelsesmennesker. De er gjerne empatiske og intuitive. Personer som har lite vann, kan ha problemer med å vise og uttrykke følelser, og de kan virke litt "tørre".

 

Nøkkelord for vann: sentimental, sensitiv, lunefull, fantasirik, innfølende, beskyttende, sårbar, ustabil.

 

 

 

 

 

 

Jordtegn: (Tyren, Jomfruen og Stenbukken). Mennesker med mye jord i horoskopet er praktiske og jordnære. Folk med lite jord kan ha vanskelig for å takle livets praktiske sider. De er lite jordnære og kan være ustabile.

 

Nøkkelord for jord: praktisk, produktiv, jordnær, nevenyttig, realistisk, stabil, tålmodig, pålitelig, materialistisk.

 

 

 

Ild. Horoskopets elementer
Luft. Horoskopets elementer
Vann. Horoskopets elementer
Jord. Horoskopets elementer
Horoskop med de fire elementer

Illustrasjon av Zodiaken, fra 700-tallet e.Kr. Den greske solguden Helios ses i sentrum. Korset fremme på solskiven viser at Helios og Solen ble forbundet med Kristus. Solguden Helios/Kristus har fire hester som drivkraft, og hestene viser til de fire elementene ild, luft, vann og jord. I den innerste ringen står 12  kvinnefigurer, som symbol på dagens 12 timer. I den midterste ringen ses de 12 apostlene som representerer årets 12 måneder. Helt ytterst ser vi de 12 stjernetegn i Zodiaken.

bottom of page