top of page

Elementbalansen i horoskopet

Zodiakens 12 stjernetegn deles inn i de fire elementene ild, luft, vann og jord. Vi kan tenke oss at elementene er universets fire primære byggesteiner og fundamentet for alt som finnes.

 

De tre ildtegn: Væren, Løven og Skytten

 

De tre lufttegn: Tvillingene, Vekten og Vannmannen

 

De tre vanntegn: Krepsen, Skorpionen og Fiskene

 

De tre jordtegn: Tyren, Jomfruen og Stenbukken

 

Energiene fra de 12 stjernetegn bygger også opp den fysiske kroppen.

Astrologiens fire elementer og menneskekroppen

Illustrasjonen viser korrespondansen mellom de 12 stjernetegn og menneskekroppen.

 

Fra boken «Très Riches Heures du Duc de Berry», utgitt ca. 1410.

 

Elementbalansen i et horoskop er svært viktig og noe av det første en astrolog ser på. Man sjekker hvilke planeter som står i ildtegn, lufttegn, vanntegn og jordtegn.

 

Også det helhetlige bildet studeres, der man vurderer om det er overskudd eller underskudd av ett eller flere elementer i horoskopet.

Mange planeter i et element gir overskudd av dette elementet, mens få eller ingen planeter i et element gir underskudd. 

Å skape balanse i dine ild-, luft-, vann- og jord-energier

 

Elementbalansen kan også brukes til å stille diagnose. Hvis du for eksempel ikke har noen planeter i de tre jordtegnene Tyr, Jomfru og Stenbukk, vil du etter all sannsynlighet ha underskudd av jordelementet, og dermed også problemer med jord.

 

Det kan komme til uttrykk på en rekke felter og gi både psykiske ubalanser og fysiske sykdommer. For å rette opp disse ubalansene, kan du stimulere jordelementet gjennom blant annet fysiske øvelser og et tilpasset kosthold.

 

Slik gjør du det:

 

• I boken «Astrologi for alle – 1» av Lars Sunnanå kan du lese om hvordan du beregner elementbalansen i ditt eget horoskop.

 

• I «Astrologi for alle – 2» finner du tolkninger for «overskudd» og «underskudd» av planeter i de fire elementene. Du kan lese tolkningene som gjelder for ditt horoskop og vurdere om det stemmer for deg. Dersom du har underskudd eller ubalanse i et element, vil du ha utbytte av å balansere eller stimulere dette elementet.

 

• Lenkene nederst på denne siden leder til en rekke forslag til aktiviteter, øvelser og kosthold for hvert av de fire elementene. Vær oppmerksom på at de foreslåtte tiltakene tar sikte på å harmonisere elementet. De kan derfor brukes både om du har mangel på dette elementet i horoskopet, og om utregningen viser en overvekt.

 

Har du for eksempel overvekt av ild, vil dette være din primære energikilde i dagliglivet. Du er da en «ildperson», og stadig vil du bruke mye ild. Dermed kan det fort oppstå ubalanser i denne energiflyten. Dessuten kan du som ildperson fort komme til å «overforbruke» ildenergi, slik at du tapper ned reservoaret og ild kommer i underskudd. Det kan særlig skje i perioder med mye arbeid, stress og problemer. I så fall kan du ha god nytte av tiltak som stimulerer og balanserer din indre ild. 

 

 

Polaritetsterapi

 

Mye av kunnskapen om balansering av kroppens ild-, luft-, vann- og jordenergier er hentet fra polaritetsterapi. Les mer...

 

 

Ayurveda

 

Ayurvedas typebestemmelser kan gi indikasjoner på om du trenger å balansere dine ild-, luft-, vann- eller jord-energier. Les mer...

 

 

Ektomorf, mesomorf og endomorf kroppsbygning

 

Også kroppsbygningen din kan gi indikasjoner på om du har mangel på ild, luft, vann eller jord. Les mer...

 

 

Elementbalansen og håndanalyse

En enkel analyse av hendene dine kan avsløre om du er et typisk ild-, luft-, vann- eller jordmenneske. Les mer...

Harmonisere ild, luft, vann og jord

 

Lenkene nedenfor inneholder forslag til blant annet kosthold og øvelser som du kan bruke for å stimulere og balansere de fire elementene.

 

 

Underskudd eller ubalanse i ildelementet

 

Underskudd eller ubalanse i luftelementet

 

Underskudd eller ubalanse i vannelementet

 

Underskudd eller ubalanse i jordelementet

 

Harmonisere elementer
Ild luft vann og jord i horoskopet

De fire elementene skal stå i harmonisk forhold til hverandre

bottom of page