top of page

Elementbalansen og håndanalyse

Håndanalyse har mye til felles med astrologi. Begge metodene bygger på teorien om at Makrokosmos gjenspeiles i Mikrokosmos. Hvert menneske (Mikrokosmos) er et bilde på hele solsystemet (Makrokosmos). På samme vis er hånden et bilde på hele mennesket.

En av basisteknikkene i håndanalyse er å se på hendenes generelle form. Her deler man hendene inn i fire hovedkategorier: ild-, luft-, vann- og jordhånd. Formen på hendene er grunnstrukturen som den mer detaljerte personlighets-analysen bygger på.

Du kan studere hendene dine, sammenholde dette med din kroppstype, den ayurvediske læren om  vata, pitta og kapha, samt elementbalansen i horoskopet ditt. Dersom flere av disse faktorene peker i samme retning, har du funnet ut hvilke(t) av de fire elementene som preger deg mest. Da kan du bruke forslagene om hvordan harmonisere elementene gjennom blant annet kosthold og fysiske øvelser.

Ildhånd

Håndflaten er lang, sett i forhold til fingrene. Den har  mange tydelige og skarpt definerte linjer. Disse personene har som regel mye energi, er aktive, liker nye utfordringer og misliker passivitet og rutine. De vil gjerne være leder og den som bestemmer.

Vannhånd

En typisk vannhånd har lang håndflate og lange fingre. Håndflatens hovedlinjer er klart definerte. Tilknyttet hovedlinjene er det gjerne et nettverk med mange svakt avtegnede linjer. Personene er sensitive og følsomme. Ofte er de interesserte i kunst og kultur. De er gjerne litt innadvendte.   

Lufthånd

Håndflaten er firkantet og fingrene er forholdsvis lange. Håndlinjene er gjerne fine, men allikevel klart definerte. Personene er nysgjerrige og mentalt orienterte. De er sosialt anlagt og flinke til å kommunisere.

 

Jordhånd

Bred håndflate og forholdsvis korte og tykke fingre. Huden er tykk og grov, og håndlinjene er tykke og dype. Håndflaten har få linjer utenom hovedlinjene. Personene er praktiske, pålitelige og følelsesmessig stabile. De misliker forandring. Ofte har de sans for fysisk og praktisk arbeid, og liker å være ute i naturen.

Håndanalyse og horoskopet

I håndanalyse er fingrene og forskjellige områder på håndflaten koblet til astrologiens syv tradisjonelle planeter. Dette illustrerer at håndanalyse og astrologi bygger på samme kunnskaps-tradisjon. I denne læren står korrespondansen mellom Makro- og Mikrokosmos helt sentralt.

bottom of page