top of page

Ayurveda

Ayurveda er en av kunnskapstradisjonene som polaritetsterapi bygger på. Ordet ayurveda kan oversettes med «kunsten å leve». Det er en flere tusen år gammel indisk lære og legemiddelkunst for å skape harmoni og god helse.

 

Ayurveda består blant annet av kostholdslære, bruk av helsefremmende urter, samt en rekke diagnosemetoder og renseteknikker.

 

Pdf-artikkelen «Ayurveda – Kilden til helse og velvære» er utgitt av Maharishi Ayur-Ved Produkter. Her kan du lese mer om ayurveda.

 

Sentralt i ayurveda er læren om de tre doshaene, vata, pitta og kapha. De kan beskrives som styrende prinsipper eller energier som hele universet er oppbygget av. Også den fysiske kroppen er bygget opp av vata, pitta og kapha.

 

Denne læren lar seg lett integrere med vestlig astrologi. Opplysninger om de tre doshaene kan brukes sammen med informasjon om elementbalansen i horoskopet ditt. Slik kan du få ledetråder til å se om du har over- eller underskudd av et element.

 

De tre doshaene kobles opp til astrologiens elementer på denne måten:

 

Vata = luft + eter

 

Pitta = ild + litt vann

 

Kapha = vann og jord

 

Alle mennesker består av både vata, pitta og kapha, men som regel vil ett eller to elementer være i overvekt.

 

Hva som er typisk for de tre doshaene

 

Opplysningene nedenfor kan gi indikasjoner på hvilken dosha som er den mest fremtredende hos deg. De er hentet fra Maharishi Ayur-Ved Produkter sin informasjon om de tre doshaene.

 

Denne informasjonen kan sammenholdes med elementbalansen i horoskopet ditt. Hvis du ut fra punktene nedenfor ser at du er typisk pitta og samtidig har mange planeter i ildtegn, så er du en ildperson. Da vil du antakelig ha godt utbytte av øvelser som balanserer ild-elementet. Disse er beskrevet under lenken "Underskudd eller ubalanse i ildelementet" som du finner på siden "Elementbalansen i horoskopet".

 

Vata-typer (luft + eter)

 

 • Lett og tynn fysiologi

 • Handler raskt

 • Liker ikke kulde

 • Uregelmessig sult og fordøyelse

 • Lærer og glemmer fort

 • Tendens til å bekymre seg

 • Tendens til å få forstoppelse

 •  Alltid aktiv

 •  Lett forstyrret søvn

 •  Har tendens til å slite seg ut, lav fysisk utholdenhet

 •  Tendens til krøllet hår

 •  Tørr hud

 •  Fremtredende ledd, sener og blodårer

 

Vata-typer er kreative, har lett for å ta opp nye ting, men glemmer også hurtig. De mangler ofte stabilitet og jording. Når de kommer ut av balanse, kan de ha en tendens til å bekymre seg over det meste.

 

Pitta-typer (ild + litt vann)

 

 • Moderat kroppsbygning, ofte muskuløs og slank

 • Liker ikke for høy varme

 • Sterk sult og høy forbrenning

 • Lærer og husker i moderat tempo

 • Moderat hukommelse

 • Blir lett irritert, men det går som regel fort over igjen

 • Regelmessig og ofte avføring, noen ganger løs mage

 • God søvn, middels lang søvn

 • Driftig

 • Ofte tynt hår med et rødlig skjær

 • Rødlig hud, gjerne fregner og føflekker

 

Pitta-typer er ofte driftige mennesker som har evnen til å gjennomføre ting. De er i utgangspunktet optimistiske og livsglade og ser sjelden noen hindringer i livet. Noen av dem kan også være arbeidsnarkomane som aldri tar seg fri. Når pitta kommer ut av balanse, har de tendens til å mene at de andre er noen idioter som er skyld i alle pitta-personens problemer.

 

Kapha-typer (vann og jord)

 

 • Solid og kraftig kroppsbygning

 • Sakte og metodisk

 • Langsom fordøyelse

 • Lærer og glemmer sakte

 • Rolig og stødig

 • Regelmessig avføring

 • Tung og lang søvn

 • Stor utholdenhet og styrke

 • Oljet, myk hud

 

Kapha-typer har en velsignet stabilitet og klarer seg stort sett godt i livet. De kan irritere folk rundt seg, fordi de kan være så sta og fastlåste. Men stort sett er dette mennesker som kommer godt ut av det med andre, fordi de har en så rolig væremåte. For å holde tempoet oppe, trenger kapha mye stimuli. Når kapha kommer ut av balanse, kan de ha en tendens til å bli negative, tverre og sta.

bottom of page