top of page

Polaritetsterapi

 

 

Polaritetsterapi er en helhetlig behandlingsmetode som inkluderer elementer fra blant annet

 

  • vestlig astrologi

  • tradisjonell kinesisk medisin (inkl. akupunktur)

  • indisk ayurveda (inkl. yoga).

 

I Polaritetsterapi arbeider man med kroppens energisystem. Den indre harmonien fremmes og helsen forbedres gjennom å stimulere energiene, rense energikanalene og fjerne blokkeringer. Polaritetsterapeuten bruker blant annet massasje og stimulering av energipunkter ved hjelp av hendene, samt råd om kosthold, rensedietter og fysiske øvelser.

 

Ifølge Polaritetsterapi ligger det en energetisk matrise til grunn for den fysiske kroppen. Det vil si at kroppen utvikles fra en matrise eller et energimønster, som da er «støpeform» for den fysiske kroppen. Dette skjer mens fosteret dannes i livmoren. Matrisen består av de 12 energitypene som også zodiakens 12 stjernetegn er oppbygget av.

 

Polaritetsterapi og astrologi

Illustrasjon fra Randolph Stones lærebok «Polarity Therapy». Energi fra zodiakens 12 stjernetegn bygger opp kroppen mens fosteret ligger i morens liv

Kroppens energisystem er veldig komplekst, og en rekke energityper står i stadig samspill med hverandre. De to illustrasjonene nedenfor viser energienes primære soner. De forskjellige fargene viser til stående energifelt, og kan sammenlignes med strømvirvler som står på samme sted i en elv. Samtidig er det masse energier som sirkulerer og strømmer gjennom disse energifeltene.

 

Ild = Rødt

Luft = Grønt

Vann = Blått

Jord = Gult

Kroppens energisoner ifølge polaritetsterapi
Kroppens energisoner. ild luft vann jord
bottom of page