top of page

De påfølgende månefaser

De siste tiårene har det blitt utviklet en nyttig og treffsikker prognose-teknikk som baserer seg på de påfølgende månefaser. Den tar utgangspunkt i de fire hovedstasjonene i Månens syklus:

 

  • Nymåne

  • Voksende halvmåne

  • Fullmåne

  • Avtakende halvmåne

 

Syklusen starter ved at Sol og Måne står i konjunksjon på samme sted i zodiaken. Dette er nymåne. Sett fra jordkloden vil Månen bevege seg raskere langs zodiaken og løpe ifra Solen. Fullmånen inntrer når Månen er en halv runde foran Solen, slik at de står i opposisjon til hverandre. Sett fra Jorden er det da lengst avstand mellom Sol og Måne. I siste halvdel av syklusen nærmer Månen seg på nytt Solens posisjon, frem til vi får neste nymåne. Hele syklusen fra nymåne til neste nymåne tar 29 ½ dager.  

 

Vi kan forestille oss at Månen blir befruktet av Solen ved nymåne. Da de står i konjunksjon sår Solen frøene sine, og Månen opptar dem i seg. Så drar Månen «ut i verden» med frøene for at de skal spire og Solens impulser skal manifestere seg i det ytre.  Første halvdel av syklusen er en voksefase. Det er en gradvis modning av de nye impulsene som først ble sådd av Solen og deretter utvikles av Månen.

 

Ved fullmåne og syklusens vendepunkt vil det nye være utvokst. Frøene som ble sådd ved nymåne har blitt til planter som står i full blomst. Produktet er manifestert i det ytre, og deretter skal det spres ut i verden og resultatene blir helt synlige for alle. Syklusens siste halvdel er innhøstingsfasen. Enten det nå er god eller dårlig avling, vil vi høste resultatet. Erfaringene fra en syklus danner grobunn for den neste, der nye frø skal plantes ut og evolusjonen fortsette inn i fremtiden.   

 

I et menneskeliv er det imidlertid få viktige aktiviteter som både starter opp og sluttføres i løpet av en enkelt månesyklus på 29 ½ dager. Men hvis man kobler den nåværende månefasen opp til en fremtidig fase som den er forbundet med, vil det fremtre et mønster som avdekker viktige sykluser og handlingsforløp. 

 

Månefasene kan da brukes til å tolke og forutse utviklingstendenser flere år fremover i tid. Erfaring viser at metoden er svært treffsikker. Den gir nyttig innsikt som kan brukes til å ta gode valg, der man handler i harmoni med en grunnleggende syklus i solsystemet.

Månens syklus
Månesyklus
Månesyklus
Månesyklusen

De fire hovedstasjonene i Månens syklus: nymåne, voksende halvmåne, fullmåne og avtakende halvmåne. Ved å plassere disse stasjonene inn i ditt eget horoskop får du et effektivt redskap for å spore utviklingstrekk og skjulte mønstre i livet ditt.

Påfølgende månefaser som planleggingsverktøy

 

Prognoseteknikken er beskrevet i Lars Sunnanås "Astrologi for Alle - 2". Metodens utgangspunkt er at de fire hovedstasjonene i Månesyklusen faller på samme område i zodiaken med ni måneders mellomrom.

 

Med andre ord: dersom nymånen står på 10° Løve, vil voksende halvmåne stå på rundt 10° Løve ni måneder senere. Ni måneder etter dette faller fullmånen på cirka 10° Løve, og avtakende halvmåne faller på 10° Løve ni måneder etter det igjen. Syklusen avsluttes med at en nymåne ni måneder senere havner litt bak 10° Løve i zodiaken. Hele syklusen tar 9 måneder x 4 = 36 måneder, altså tre år.

 

De fire hovedstasjonene som havner på cirka 10° grader Løve utgjør en månefamilie. Denne familien har området rundt 10° Løve som sitt hjem, og de fire familiemedlemmene står intimt forbundet med hverandre. Hendelsesforløp som starter ved nymåne vil gjerne gjennomgå et markert skifte ved voksende halvmåne ni måneder senere. Så går det nye ni måneder og fullmånen inntreffer på samme område av zodiaken. Da vil du ofte se et bestemt resultat. Utviklingen går videre, og ni måneder senere kan du spore overgangen til en ny fase i den samme syklusen. I "Astrologi for Alle 2" er det beskrevet hvordan du på en enkel måte kan koble en månefamilie opp til ditt eget fødselshoroskop.

 

Tabellene nederst på denne siden viser Måne-posisjonene for perioden september 2005 til mai 2030. 

 

Du kan for eksempel avlese i tabellen at nymåne faller på 15° Skytte den 7. desember 2018. Ni måneder senere, den 6. september 2019, er det voksende halvmåne på 13° Skytte. En ny ni-måneders periode etter dette, den 5. juni 2020, er det fullmåne på 15° Skytte. Vi teller nye ni måneder frem og kommer til 6. mars 2021. Da er det avtakende halvmåne på 15° Skytte.

 

Zodiak-posisjonene er altså slik for denne gruppen:

 

  • Nymåne – 15° Skytte, den 07.12.18.

  • Voksende halvmåne – 13° Skytte, den 06.09.19.

  • Fullmåne – 15° Skytte, den 05.06.20.

  • Avtakende halvmåne – 15° Skytte, den 06.03.21.

 

Disse fire måneposisjonene utgjør en månefamilie, som står i en indre sammenheng med hverandre og danner et utviklingsforløp. Ni måneder senere, 4. desember 2021, kommer det en nymåne på 12° Skytte. Det er nær den opprinnelige nymånen på 15° Skytte tre år tidligere og avslutter syklusen.

 

Måneposisjoner for perioden 2005 - 2030:

 

Månefamilier september 2005 - september 2009

 

Månefamilier oktober 2009 - november 2013

 

Månefamilier desember 2013 - desember 2017

 

Månefamilier januar 2018 - februar 2022

 

Månefamilier mars 2022 - mars 2026

 

Månefamilier april 2026 - mai 2030

 

På denne lenken kan du se nåværende og kommende månefaser...

bottom of page