top of page

Månens syklus

Det er utviklet en rekke astrologiske teknikker som tar utgangspunkt i Månesyklusen. Disse teknikkene kan gi mye viktig informasjon i tolkningen av et horoskop.

 

Månens syklus bestemmes av Månens posisjon i forhold til Solen, sett fra jordkloden. I teknikker med utgangspunkt i Månesyklusen er det følgelig ikke bare Månen som blir brukt, men samtlige av de tre mest sentrale faktorene i horoskopet: Solens, Månens og jordklodens posisjon. Analysene av Månesyklusen går derfor til kjernen i horoskopet og kaster lys over fundamentale livstemaer.

Alle tolkningsteknikker som tar utgangspunkt i Månesyklusen, bruker horoskopets tre mest fundamentale faktorer: Solens, Månens og jordklodens posisjon. Månesyklusen sier dermed noe om de mest sentrale livstemaene.

bottom of page