top of page

Månesyklusens åtte stadier

Månesyklus Dane Rudhyar

Fra nymåne til neste nymåne tar det 29 ½ dager. Denne syklusen kan deles inn i åtte faser:

 

  • Nymåne

  • Stigende halvmåne

  • Første kvartal

  • Voksende måne

  • Fullmåne

  • Avtakende måne

  • Siste kvartal

  • Balsamisk måne

 

Månefasen forteller mye om din oppgave og orientering i livet. Er du født i en nymånefase, vil du typisk være spontan og impulsiv. Det er viktig for deg å være nyskapende i en eller annen sammenheng. Gjennom livet vil du ha mange nye opplevelser og erfaringer, der du slår inn på nye ting og oppdager nye muligheter. Hvis du derimot er født i en fullmånefase, søker du det fullkomne og fullendte. Du har gjerne mange idealer, ideer og prosjekter som du søker å realisere. Mens en nymåne-person har fokus på å starte opp og gi nye impulser, vil en fullmåne-person i større grad fokusere på det ferdige og endelige resultatet.  

 

I «Astrologi for Alle – 1» er månefasene nærmere beskrevet, og i «Astrologi for Alle – 2» kan du lese tolkninger for de åtte månefasene.

 

 

De progressive månefaser

 

Månesyklusen fra nymåne til neste nymåne varer altså i 29 ½ dager. En viktig prognoseteknikk er de progressive månefaser. Her regner man at 1 dag tilsvarer 1 år, slik at den progressive månesyklusen varer i 29 ½ år.

 

Denne syklusen er en parallell til Saturns transitt gjennom husene, som også varer i 29 ½ år. Saturns passasje gjennom de 12 hus og den progressive månesyklusens åtte faser står i en indre forbindelse med hverandre. Vi kan si at Saturn er den ytre faktoren, mens progressiv Måne er den indre faktoren i et tofoldig system som beskriver vårt generelle livsløp. Tolkning av disse to syklusene må derfor alltid ses i sammenheng.

 

Den progressive månesyklusen varer 29 ½ år og har åtte faser. Hver fase varer derfor i litt over 3 ½ år. I «Astrologi for Alle – 2» er det inkludert tolkninger for de åtte progressive månefasene.

bottom of page