top of page

Måneknutene

Måneknutenes plassering er blant de viktigste faktorene i et horoskop. De forteller noe om den overordnede retningen og oppgaven i livet. Hvilke mål bør du sette deg, og hva skal du søke å oppnå?

 

Kort beskrivelse av de to måneknutene

 

Sørlig måneknute viser ressurser, egenskaper og talenter som du allerede har godt integrert i personligheten. Disse egenskapene er så naturlige for deg at de ofte er automatiske og ubevisste. Mange kan derfor ha lett for å bli sittende fast i gamle spor, fordi man overdriver de egenskapene som sørlig måneknute står for. Hvis du er bevisst på hvilke livsområder og ressurser som sørlig måneknute representerer i ditt eget horoskop, så vil det være lettere for deg å bruke disse på en konstruktiv måte.

 

Nordlig måneknute står for nye erfaringer og nye muligheter for personlig utvikling. Du skal strekke deg mot livsområdet som huset til nordlig måneknute representerer. Nordlig måneknute krever anstrengelse og bevisste valg. Dette er gjerne fremmed territorium for personligheten, og derfor er det lett å trå feil. I så fall kan du lære av feilene. Uansett er potensialet for vekst og utvikling stort hvis du involverer deg i aktiviteter og livsområder som nordlig måneknute viser til.

Sørlig måneknute

Symbolet for sørlig måneknute

Nordlig måneknute

Symbolet for nordlig måneknute

Rahu og Ketu

Nordlig og sørlig måneknute bestemmes av forholdet mellom Solens og Månens bane, sett fra Jorden. Måneknutene er lokalisert på stedene der de to banene krysses. På tegningen er måneknutene markert med to piler.

 

Nordlig og sørlig måneknute beveger seg baklengs gjennom zodiaken og bruker cirka 19 år på en runde. De står alltid nøyaktig motsatt hverandre. Hvis du har nordlig måneknute på 10 grader Løve, vil du derfor ha sørlig måneknute på 10 grader Vannmann. Står nordlig måneknute i 4. hus, vil sørlig måneknute alltid stå i det motsatte 10. hus.

 

I «Astrologi for Alle – 1» er måneknutene nærmere beskrevet, og i «Astrologi for Alle – 2» kan du lese tolkninger for måneknutene i de 12 hus.

bottom of page