top of page
Search

Astrologi og psykologi

Updated: Mar 15, 2020


«Når jeg har problemer med å stille en psykologisk diagnose, pleier jeg å sette opp et horoskop for å få innspill fra en helt annen synsvinkel. Jeg må innrømme at de astrologiske dataene ofte har brakt klarhet i ting som jeg ellers ikke ville forstått». Dette skriver psykiateren og filosofen Carl Gustav Jung i et privat brev til hindu-astrolog og professor B.V. Raman i 1947.

Jung frembrakte ny og banebrytende innsikt om menneskesinnet og blir regnet som en av 1900-tallets mest innflytelsesrike personligheter. Han lærte seg astrologi mens han fortsatt samarbeidet med Sigmund Freud, psykoanalysens far.

Gjennom mange tiår helbredet Jung en lang rekke mennesker for psykiske lidelser og problemer. Han forteller i selvbiografien «Mitt Liv» at han hadde en egen evne til å «tune seg inn» på andre mennesker. Som regel kunne han raskt se hva som var kjernen i de psykiske problemene hos en klient. Men hvis han syntes bildet var uklart, fikk han satt opp et horoskop. Et menneskes fødselshoroskop er nemlig en formidabel kilde til innsikt i menneskesinnet. Det er noe alle kan erfare, hvis de bare tar seg bryet med å lære seriøs astrologi.

Så hvorfor tar ikke flere psykologer, veiledere, karriererådgivere osv. astrologien i bruk? Jeg tror det er tre hovedgrunner til dette:

1) I vår kultur blir man flasket opp med at astrologi er uvitenskapelig overtro. Dette er en konklusjon som er opplest og vedtatt blant så godt som alle vitenskapsmenn som ytrer seg. "Man vet jo" at astrologi er bare tull, så det er ikke en gang vits i å undersøke det nærmere. Og siden folk flest ønsker å se på seg selv som seriøse og fornuftige mennesker, så styrer de unna et emne med så dårlig rykte som astrologi.

2) Astrologene må selv ta sin del av ansvaret for astrologiens dårlige rykte. Internett, ukeblader og aviser flommer over med lettvint underholdnings-astrologi. Men den seriøse astrologien, der man bruker Sol, Måne og planetenes nøyaktige posisjoner i fødselsøyeblikket, er noe helt annet enn den soltegns-astrologien som man møter i ukeblader.

3) Få kjenner til astrologiens verdensbilde og teoriene som forklarer hvordan astrologi fungerer. Man synes det er merkelig at planetene langt der ute skal kunne sende noen slags innflytelser eller stråler som har noe å si for livet vårt. Men det er ikke snakk om at stjernene kontrollerer eller styrer oss, og astrologien hevder ikke at det finnes et årsak/virknings-forhold mellom planeter og mennesker.

"Makrokosmos gjenspeiles i Mikrokosmos" er astrologiens grunnleggende læresetning. For å klargjøre hvordan astrologi virker, lanserte Carl Gustav Jung sammen med kvantefysikeren og nobelprisvinneren Wolfgang Pauli teorien om "synkronitet". Denne teorien kaster lys over samsvaret mellom makrokosmiske forhold og oss mennesker.

Synkronitet forklarer at det finnes forbindelser og slektskap mellom forskjellige forhold i universet som ikke lar seg spore i vanlige årsak/virknings-kjeder. Det samme prinsippet har man også kommet frem til innen kvantefysikk. Det er altså ingen motsetning mellom astrologi og vitenskap.

Ønsker du et personlig horoskop der alle planetenes nøyaktige posisjoner benyttes? Gå til Bestill horoskop.

Astrologiens grunnleggende læresetning sier at "Makrokosmos gjenspeiles i Mikrokosmos". Det betyr at hvert enkelt menneske er et levende bilde på hele solsystemet. Derfor kan vi bruke Solens, Månens og planetenes posisjoner i fødselsøyeblikket til å lage et kart over menneskets personlighet og psyke.

504 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page