top of page
Search

Hva er et årshoroskop?

Updated: Mar 15, 2020


Årshoroskop

Et personlig årshoroskop er noe helt annet enn det man til vanlig finner på nettet og i ukeblader.

I «underholdnings-astrologien» på internett brukes generelle horoskoper som gjelder for hvert av de 12 stjernetegnene. Dermed vil det kun være 12 forskjellige tolkninger, en for hvert stjernetegn. Disse 12 horoskopene skal da gjelde for alle mennesker.

Den seriøse astrologien har sitt grunnlag i en flere tusen år gammel kunnskapstradisjon og går frem på en annen måte. For å sette opp et transitt- eller årshoroskop, trenger man å vite fødested og fødselsdato, og helst også klokkeslett for fødselen. Slik får man et unikt og individuelt årshoroskop som gjelder kun for deg.

Forskjellen mellom fødselshoroskop og årshoroskop

Et fødselshoroskop er et øyeblikksbilde av solsystemet slik det så ut da du ble født. Planetene i fødselshoroskopet står i nøyaktig den posisjonen de hadde under fødselen. En tolkning av fødselshoroskopet beskriver deg som person. Det forteller altså om de grunnleggende trekkene i personligheten din.

Sol, Måne og planeter er i stadig bevegelse på sin evige vandring rundt zodiaken. Planetene på himmelen vil med jevne mellomrom «gå i transitt» til planetene i fødselshoroskopet. Det vil gjenspeile seg i ytre hendelser i livet ditt, eller i indre stemninger, impulser og følelser.

Kontaktene eller transittene dannes når planetene på himmelen står i spesielle vinkelforhold til planetene i fødselshoroskopet. Det kalles «å danne aspekt». De viktigste transittaspektene er konjunksjon, kvadratur, opposisjon, trigon og sekstil.

For eksempel bruker Solen ett år på en runde rundt zodiaken, sett fra Jorden. Etter et halvt år befinner Solen seg tvers overfor der den står i fødselshoroskopet. Den danner da aspektet Sol opposisjon Sol. Etter ett år er Solen tilbake til utgangspunktet, altså der den var i fødselsøyeblikket. Vi får da aspektet Sol konjunksjon Sol. Dette aspektet kommer inn hvert år på tiden rundt fødselsdagen.

Solen og de andre planetene danner aspekter både til sin egen plassering og til alle de andre planetene og øvrige punkter i fødselshoroskopet. Når Jupiter kommer til det stedet der Saturn sto under fødselen, dannes aspektet Jupiter konjunksjon Saturn.

Siden planetene sett fra Jorden i perioder går retrograd eller «baklengs», vil den samme transitten ofte dukke opp tre ganger på rad. Første gangen går den transitterende planeten fremover, så går den baklengs over det samme punktet, før den fortsetter fremover igjen.

Å harmonisere seg med de himmelske sykluser

Et transitt- eller årshoroskop er et utmerket redskap i personlig utviklingsarbeid, og dessuten et godt hjelpemiddel for å planlegge fremtidige aktiviteter. Hvis du følger med på transittene som gjelder for deg, kan du lære å bevege deg i harmoni med de himmelske syklusene. Du lærer å gå medstrøms i stedet for motstrøms. Dessuten blir det lettere å ta både oppturer og nedturer med større grad av stoisk ro.

Får du for eksempel inn Saturn trigon Sol, vil dette være en god periode for å organisere, strukturere og få tingene gjort. Dermed kan du legge inn planer for dette i den aktuelle perioden.

Med Uranus kvadratur Sol kan du derimot forvente det uventede, og tingene går gjerne ikke som planlagt. Det vil ikke være den rette perioden for stabilt, rutinepreget arbeid og langsiktig planlegging, men på den andre siden kan det skje mye nytt og spennende. Med Uranus i transitt kan du også ha tendens til å være for impulsiv, men hvis du vet om dette i forkant er det lettere å unngå forhastede beslutninger.

Om planeten Merkur i fødselshoroskopet ditt aktiveres av en transitt i for eksempel februar og mars, vil dette gjerne være en periode som er velegnet for skriving, studier, å skaffe seg ny innsikt og få nye ideer. Hvis du har studert årshoroskopet og allerede vet om dette, vil det være lettere å dra fordel av muligheter som dukker opp.

Dersom transitten Neptun trigon Måne dukker opp neste sommer, så vet du allerede at sommerferien vil være velegnet til kunstnerisk virksomhet og spirituell utvikling. Kanskje du vil melde deg på et kurs i kunstmaling eller dra på et yoga- og meditasjonsretreat?

Transittene sier ikke at livet ditt er forutbestemt. Tvert imot, ved å bruke astrologi på rett måte vil du øke din personlige frihet. Du kan oppdage destruktive mønstre hos deg selv og gjennomskue underbevisste vaner og reaksjonsmåter som hindrer livsutfoldelsen. Jo mer kunnskap du har, dess bedre valg kan du ta. Du kan justere livskursen ut fra opplysningene i horoskopet.

Med jevne mellomrom kan du spørre deg selv:

Hva er min viktigste transitt for tiden?

• Hvordan kan jeg utnytte potensialet med denne transitten på best mulig måte?

• Hva ønsker Kosmos av meg nå?

Transittenes varighet

Sol, Merkur og Venus

Hvis den transitterende Sol, Merkur eller Venus danner et aspekt, er effekten vanligvis merkbar i ett døgn eller to. Transitter fra disse tre vil normalt ikke virke så sterkt, men de kan være med på å sette tonen for dagen. Transitten kan også vise til en enkelt hendelse som inntreffer. For eksempel at du ved Merkur kvadratur Uranus får høre en uventet nyhet, eller at du ved Venus kvadratur Uranus opplever et uventet og overraskende møte.

Mars

Transitter fra Mars varer gjerne i tre eller fire dager. Energiplaneten Mars bidrar ofte til at tempoet økes og ting skjer, men det kommer an på hvilket aspekt og planet som er involvert. Hvis Mars for eksempel går i kvadratur eller opposisjon til Saturn, kan du oppleve midlertidig motgang.

Jupiter

En Jupiter-transitt er vanligvis virksom i en eller to uker. Viktige stikkord for denne planeten er ekspansjon og nye muligheter.

Saturn

Transitter fra Saturn kan merkes i flere uker. Stikkord for planeten Saturn er struktur, ansvar og disiplin. Noen ganger merkes Saturns innflytelse som motgang og hindringer.

Uranus, Neptun og Pluto

Vi får de viktigste og mest dyptgående transittene når de ytre planetene Uranus, Neptun og Pluto danner aspekt til Sol, Måne, Ascendant og de indre planetene. De ytre planetene beveger seg sakte gjennom zodiaken. Et aspekt fra dem vil være virksomt i lengre tid og kan gi betydningsfulle forandringer i livet.

Årshoroskop med tolkning av transitter kan bestilles på Visdomsskolens nettside, http://www.visdomsskolen.no/horoskop

488 views0 comments
bottom of page