top of page
Search

Vestens esoteriske tradisjon

Updated: Mar 15, 2020


Det er lite kjent at vestlige religioner og kunnskapstradisjoner, som gresk filosofi, jødedom og kristendom, har en esoterisk kjerne. Selv om det finnes nok av dokumentasjon på dette, blir kunnskapen oversett og tiet ihjel av forskere og historikere.

For to tusen år siden var esoteriske tradisjoner en kjent sak og selvfølgelig del av det religiøse livet. Det fantes da en rekke mysteriekulter og esoteriske skoler i kulturene rundt Middelhavet. I disse skolene ble deltakerne undervist i den hemmelige læren. Noen av de mest kjente var de Egypts innvielsesskoler og Eleusis-mysteriene utenfor Athen. Platon skriver om disse: "Det viktigste formålet med Mysteriene... er å lede oss tilbake til prinsippene som vi opprinnelig stammer fra".

Gjennom å delta i ritualene åpnet man seg for visjoner og opplevelser fra den oversanselige verden, det vil si den arketypiske og opprinnelige verden som ligger «bak» den verden vi oppfatter med våre fysiske sanser. Inntrykkene fra det arketypiske og åndelige ga også nyttig kunnskap om den ytre, fysiske verden. Slik kunne den mottatte kunnskapen danne en viktig basis for alt hva disse kulturene frembrakte av filosofi, vitenskap og kultur.

Den esoteriske læren fra Antikkens mysteriekulter levde videre opp gjennom historien og spilte en viktig rolle i Europas renessanse på 1400- og 1500-tallet. Renessanse betyr nettopp «gjenfødsel», og det var visdommen og kunnskapen fra Antikken som ble gjenfødt.

Sitat fra Rudolf Steiner, i «De europeiske Mysterier og deres Innviede»:

«Siden 1200- og 1300-tallet har Rosenkorsskolene instruert de Innviede som er arvtakere etter det gamle Europas Mysterier og Den Hellige Grals Skole.»

Vil du lese mer om emnet, kan du gå til artikkelen "Vestens esoteriske tradisjon"

Visdomsskolen utgir i høst boken "Skyen foran Helligdommen" av Karl von Eckartshausen. Her kan du få mer innsikt i Rosenkorslæren og Vestens esoteriske tradisjon.

"Skolen i Athen" av Rafael, ca. 1510. Her ser vi flesteparten av de kjente filosofene fra Antikken samlet, med Platon og Aristoteles i midten. Mange av disse var innviet i Eleusis-mysteriene og hadde mottatt esoterisk kunnskap.

360 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page